Keskuskauppakamarin suuri veroselvitys 2019

Suuri veroselvitys 2019 – yritykset hyvinvointiyhteiskunnan rakentajina

Tämän selvityksen tarkoituksena on tuoda näkyväksi yritysten rooli julkisten palvelujen rahoittamisessa. Selvityksessä tarkastellaan yritysten maksamia ja tilittämiä veroja. Selvitys sisältää veroja, jotka jäävät yritysten kustannuksiksi (esimerkiksi yhteisövero) sekä veroja, jotka yritys tilittää edelleen (esimerkiksi arvonlisävero).

Selvitys antaa yleiskuvan yritysten maksamista ja tilittämistä veroista ja veronluonteisista maksuista. Selvitys ei sisällä kaikkia yritystoiminnan synnyttämiä veroja, kuten autoveroa, eikä myöskään henkilöyhtiöiden tai yksityisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien verotietoja.