Yritysten rikosturvallisuus 2017

Yritysten rikosturvallisuus 2017 – Riskit ja niiden hallinta

Selvityksen tulokset antavat yritysjohtajille eväitä toimivaan riskienhallintaan. Yritysjohtajilla on nyt hyvä mahdollisuus tutkia, mitä riskienhallinnan keinoja eri toimialoilla toimivat yritykset käyttävät ja valita oman
liiketoiminnan ja resurssien kannalta tarpeelliset keinot.