Hallituksen esitysluonnos liikennepalvelulain muuttamisesta EU:n satamapalveluasetuksen vuoksi

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa liikennepalvelulain muuttamisesta EU:n satamapalveluasetuksen vuoksi.

EU:n satamapalveluasetus satamapalveluiden tarjoamisen puitteista ja satamien rahoituksen läpinäkyvyydestä koskee Suomessa 16 TEN-T-liikenneverkon merisatamaa. EU:n satamapalveluasetus astuu voimaan 24.3.2019.

Keskuskauppakamari lausuu Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan satamatoimijoita kuultuaan seuraavaa.

Keskuskauppakamarin mukaan EU:n satamapalveluasetuksen edellyttämä kansallisen valvontaviranomaisen tehtävä sopii parhaiten Kilpailu- ja kuluttajavirastolle hallituksen esitysluonnoksessa esitetyn Liikenteen turvallisuusviraston Trafin sijasta. Käytännössä satamapalveluasetuksen edellyttämä valvonta kohdistuu sekä satamapalveluiden markkinoille pääsyyn että sataman oman talouden läpinäkyvyyteen.

Keskuskauppakamarin mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ainoa oikea taho kansalliseksi valvontaviranomaiseksi, koska:

  • Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltaan kuuluu kilpailuoikeuden ja valtiontukisääntöjen soveltaminen sekä kilpailuvääristymien estäminen. Satamapalvelut ovat liiketoimintaa ja satamapalveluiden valvojan rooli liittyy käytännössä kilpailuneutraliteettiasioiden ml. hinnoitteluperusteiden valvontaan.
  • Kilpailu- ja kuluttajavirastolla on tarvittava toimivalta, organisaatio ja osaaminen satamapalveluasetuksen edellyttämässä valvontatoiminnassa. Tästä syystä on tarpeetonta perustaa uusia, rinnakkaisia viranomaistehtäviä. Lisäksi kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo jo kuntaomisteisten satamien kilpailuneutraliteettia, rinnakkaisten viranomaisten erilaiset tulkinnat aiheuttaisivat ongelmia.