Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19- epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi (62/2020 vp)

Viite: 62/2020 vp

Keskuskauppakamari kiittää liikenne- ja viestintävaliokuntaa mahdollisuudesta antaa asiantuntijalausunto liittyen liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi.

Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että kaikki tarpeelliset joustot, jotka EUlainsäädäntö liikennesektorilla mahdollistaa huomioidaan kuljetusten jatkuvuuden turvaamiseksi COVID-19-epidemian aikana. Poikkeusoloissakin on tärkeää, että suomalaisille yrityksille ja koko elinkeinoelämälle turvataan tasapuoliset kilpailumahdollisuudet.

Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että säädökset ja niiden tulkinnat ovat mahdollisimman yhteneväiset eri maiden välillä. On myös tärkeää, että rajoituksia purettaessa ja liikennemäärien lisääntyessä, toimet tehdään yhteensovitetusti muiden valtioiden kanssa.

Keskuskauppakamari haluaa myös kiinnittää liikenne- ja viestintävaliokunnan huomiota siihen, että Euroopan komissio on 27.3.2020 lähestynyt jäsenmaita tuoden esiin, että komissio on sitoutunut auttamaan jäsenmaita. Keskuskauppakamari pitää tärkeänä, että Suomen viranomaiset käyttävät tarvittaessa tätä mahdollisuutta hyväkseen.

Kategoriat:Liikenne, Koronakriisi, Päivi Wood