Keskuskauppakamarin lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lue lausunto tästä.

  • Lausunnon saaja: Valtiovarainministeriö / Rahoitusmarkkinaosasto
  • Lausunnon pvm: 21.10.2019
  • Kirjoittaja: Ville Kajala
  • Titteli: Johtava asiantuntija, yhtiöoikeus ja arvopaperimarkkinajuridiikka
Muokattu 22.10.2019