Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Lue lausunto tästä

  • Lausunnon saaja: Valtiovarainministeriö / Vero-osasto
  • Lausunnon pvm: 10.2.2020
  • Kirjoittaja: Emmiliina Kujanpää
  • Titteli: Johtava veroasiantuntija
Muokattu 10.2.2020