Asianajopalkkiot ovat vain osa riidanratkaisun kustannuksista

Asianajopalkkiot ovat vain yksi oikeuksiin pääsyn haasteista ja vain osa riidanratkaisun kustannuksista, kirjoittaa Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan (FAI) pääsihteeri Santtu Turunen.

Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen avasi keskustelun siitä, miten oikeudenkäyntikulujen aiheuttamaa prosessikynnystä voisi madaltaa, jotta ihmiset voisivat viedä riitansa tuomioistuimen ratkaistavaksi. Keskustelu on tärkeä ja ratkaisun löytäminen vaikeaa. Käräjöinnin kalleus on yleistä kansanviisautta, mutta mikään ratkaisumalli ei ole ongelmaton. Jos kuluja rajoitetaan, samalla tosiasiassa rajoitetaan omien oikeuksien puolustamista. Jos voittaneen asianosaisen oikeutta korvaukseen rajoitetaan, voi käydä niin, että oikeuksia ei kannata toteuttaa tästä syystä.

Oikeudenkäyntikulut ovat kuitenkin vain yksi este oikeuksiin pääsylle. Toinen keskeinen tekijä on oikeudenkäynnin kesto. Vanha viisaus ”justice delayed is justice denied” on yhä enemmän totta, kun elämän ja erityisesti liike-elämän syke nopeutuu. Yleisissä tuomioistuimissa asian käsittely ensin käräjäoikeuksissa ja sitten hovioikeuksissa voi kestää useita vuosia. Ajalla on hinta useassa mielessä: perusongelma on, että joskus voittokin käy tyhjäksi tai ainakin vähemmän arvokkaaksi, jos se tulee liian myöhään. Harvemmin tullaan ajatelleeksi sitä, kuinka paljon aikaa ja resursseja oikeasta tekemisestä ja omasta elämästä hukkuu riitelyyn.

Monet yritykset sisällyttävät sopimuksiinsa välityslausekkeen, jonka perusteella mahdollisesti syntyvät riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä. Välimiesmenettely ei välttämättä alenna riidanratkaisun kustannuksia, koska riidan osapuolet joutuvat maksamaan välimiesten palkkiot ja riitaa hallinnoivan instituutin hallinnointimaksun. Etuna on se, että tuomio on kerralla lopullinen ja toisen oikeusasteen kulut jäävät puuttumaan. Lopullinen tuomio saadaan keskimäärin 11 kuukaudessa. Välimiesmenettely on myös joustavaa, ja välimieheksi voidaan valita riidan kohteen perusteella sopiva asiantuntija.

Välimiesmenettely liitetään yleensä kaupallisiin riitoihin. Yritystoiminnassa useiden vuosien käsittelyaika voi ylittää tuotteen tai innovaation elinkaaren tai rahoittajien kärsivällisyyden. Kuitenkin nopeus olisi arvokasta myös yksityisten asianosaisten välisissä riidoissa. Mikä hinta on laskettava sille, että esimerkiksi omaa elämää rajoittava ja taloutta uhkaava hometaloriita on vireillä vuosia? Minkä arvoista on oma aika ja energia, jonka riita vie? Oikeudenkäyntikulujen vaikutusta arvioitaessa ei ole perusteltua kiinnittää huomiota ainoastaan suoriin lakimieskuluihin, vaan kaikkiin kustannuksiin, joita riita aiheuttaa.

Kirjoittaja: Santtu Turunen, Pääsihteeri, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta (FAI)