Asianajotoimisto Castrén & Snellman ensimmäisenä mukaan Keskuskauppakamarin Ihmisoikeussitoumukseen

Vasemmalta oikealle: Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Antti Turunen, Castrén & Snellmanin osakas, Head of Sustainability Anna Kuusniemi-Laine ja Castrén & Snellmanin henkilöstöjohtaja Outi Ruohola

Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunta on hyväksynyt ensimmäisen hakemuksen Ihmisoikeussitoumus-järjestelmään, joka on työkalu yritysten ja organisaatioiden ihmisoikeusvastuun johtamiseen.

Ihmisoikeussitoumus auttaa jäsentämään ihmisoikeuksien johtamista organisaatiossa ja vastaamaan vastuullisuutta koskeviin odotuksiin. Ihmisoikeusvastuutyön etenemisestä raportoidaan Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnalle vuosittain ja Ihmisoikeussitoumus-tunnuksen käyttöoikeus myönnetään vuodeksi kerrallaan.

Ensimmäisenä Ihmisoikeussitoumus-järjestelmään on liittynyt asianajotoimisto Castrén & Snellman. Toimiston mukaan tasa-arvo- ja monimuotoisuuden edistäminen kulkee keskeisesti mukana yrityksen toiminnassa.

”Henkilöstömme kouluttautuu monimuotoisuusteemoihin esimerkiksi osana perehdytystä ja asiantuntijaluennoilla. Teemme lisäksi vuosittain erillisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyn henkilöstöllemme. Ihmisoikeussitoumuksen myötä toimintaamme arvioidaan vuosittain, ja se on jo nyt konkretisoinut ihmisoikeustyön merkitystä myös alihankintaketjuissamme”, sanoo ”, sanoo Castrén & Snellmanin osakas, Head of Sustainability Anna Kuusniemi-Laine.

Castrén & Snellman on myös kiinnittänyt huomiota oikeustieteellisen alan pariin hakeutuvien monimuotoisuuteen.

”Tänä syksynä aloitimme työharjoitteluyhteistyön, jonka avulla haluamme herättää kiinnostusta juristin työtä kohtaan sellaisissa yläkouluissa, joista ei tyypillisesti hakeuduta oikeustieteellisten opintojen pariin”, Castrén & Snellmanin henkilöstöjohtaja Outi Ruohola jatkaa.

Ihmisoikeudet ovat laaja käsite

”Ihmisoikeustyö ei tarkoita vain lapsityövoiman käytöstä pidättäytymistä ja turvallisia työoloja toisella puolella maailmaa, vaan myös esimerkiksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä työyhteisössä. Eli sitä, kohdellaanko esimerkiksi työnhakijoita tasapuolisesti sukupuolesta, etnisyydestä ja iästä riippumatta”, muistuttaa Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Antti Turunen.

Ulkopuolisen puolueettoman toimijan tekemä säännöllinen arviointi auttaa toteuttamaan ihmisoikeustyötä myös käytännössä. Tulevaisuudessa kovimmista osaajista on entistäkin kovempi kilpailu, ja vastuullisuuden edelläkävijöillä on etulyöntiasema työmarkkinoilla.

”Sen lisäksi, että ihmisoikeustyö on hyvää bisnekselle, se on ennen kaikkea oikein”, sanoo Turunen.

Lisätietoja Ihmisoikeussitoumuksesta.
Lisätietoja Castrén & Snellmanin vastuullisuustyöstä.

Lisätietoja:

Antti Turunen, vastuullisuusasiantuntija, Keskuskauppakamari, 041 517 9707, antti.turunen@chamber.fi

Anna Kuusniemi-Laine, osakas, Head of Sustainability, 040 522 8761, anna.kuusniemi-laine@castren

Outi Ruohola, henkilöstöjohtaja, Castrén & Snellman, 040 8244 681, outi.ruohola@castren.fi

Kategoriat:Vastuullisuus, Muut