Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnalta suositus lihatoimialalle  – sopimuksen yksipuolinen muuttaminen ei ole hyvän kauppatavan mukaista

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on antanut suosituksen lihantuottajasopimusten yksipuolisesta muuttamisesta. Lautakunta korostaa, että lihatoimialan yritysten on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei sopimuksia muuteta yksipuolisesti. Sopimuksen jälkikäteisen muuttamisen edellytyksenä on, että molemmat sopimusosapuolet hyväksyvät muutoksen. Teurastamoyrityksen on myös arvioitava, millainen merkitys muutoksella olisi lihantuottajan asemaan.

Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on selvittänyt lihantuottajien ja lihateollisuuden välisiä sopimusasioita sekä kuullut alan eri toimijoita laajasti ja tasapuolisesti ajalla 7.2.-6.10.2023. Alan hyvän kauppatavan mukaisten käytäntöjen turvaamiseksi ja alan kehittämiseksi lautakunta on antanut asiassa suosituksen. 

Lautakunta suosittaa, että yritykset lihatoimialalla kiinnittävät huomiota siihen, ettei sopimuksia muuteta yksipuolisesti. Sopimuksen jälkikäteisen muuttamisen edellytyksenä on, että molemmat sopimusosapuolet hyväksyvät muutoksen. 

Lautakunta korostaa, että sopimus on koko lihantuotannon arvoketjun perusta. Sopimusehdoilla sopijaosapuolet ovat jakaneet liikesuhteeseen liittyvän kaupallisen riskin. Kun sopimus on tehty, lihantuottajan on voitava rakentaa oma liiketoimintansa sen mukaan ja voitava luottaa siihen, ettei riskinjakoa jälkikäteen yksipuolisesti muuteta. Sopimuksen yksipuolinen muuttaminen saattaa johtaa jopa siihen, ettei lihantuottajan ole mahdollista kuolettaa tuotantolaitosinvestointejaan.

Sopimuksen mahdollisessa muutostilanteessa lautakunta suosittaa, että teurastamoyrityksen on toimitettava lihantuottajalle ehdotuksensa sopimusmuutoksesta kirjallisesti hyvissä ajoin ennen ehdotettua muutosajankohtaa. Teurastamoyrityksen on myös arvioitava, millainen merkitys muutoksella olisi lihantuottajan asemaan. Lisäksi sopimuksen muutostilanteessa lihantuottajalle on varattava kohtuullinen sopeutumisaika.

“Lihantuottaja on pääsääntöisesti sopimussuhteen heikompi osapuoli, koska sen toimeentulo on riippuvainen sopimussuhteesta teurastamoyritykseen. Lihantuottajien tuotantorakennusten investoinnit ovat rahamääräisesti mittavia, mistä syystä niiden kuolettamisaika on jopa vuosikymmeniä. Lihantuottajalla on asemansa vuoksi erityinen tarve voida luottaa siihen, että sopimussuhde toimii ennustettavalla tavalla”, muistuttaa Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan puheenjohtaja Veikko Vahtera. 

Lautakunta suosittaa keskustelua alan toimijoiden välillä sopimuskäytäntöjen kehittämiseksi ja lautakunnan suositusten aktiivista seuraamista toimialalla laajemminkin. Lue koko suositus tästä. 

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on itsesääntelytoimielin, joka edistää hyvää kauppatapaa elintarvikealalla. Lautakunnan toimintaa rahoittavat Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Päivittäistavarakauppa ry. Lautakunta toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä. 

Lisätietoja: 
yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera 
Elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan puheenjohtaja 
+ 358 50 585 9045 

Paloranta Paula

Paula Paloranta

pääsihteeri

+358 50 548 0236

Kategoriat:Paula Paloranta