Hyvällä perehdytyksellä onnistuneita kesätöitä – Keskuskauppakamarin vinkit työnantajille

Monet yritykset ovat jälleen palkanneet kesätyöntekijöitä kesän ajaksi. Keskuskauppakamarin johtaja Anne Horttanainen kertoo, miten työnantajan kannattaa toimia uuden kesätyöntekijän tullessa taloon.

Kattava perehdyttäminen palvelee sekä työtekijää että työnantajaa. Horttanaisen mukaan työsuhteen alussa perehdyttämiseen tulisi ottaa riittävästi aikaa. Uuden kesätyöntekijän vastaanottaminen ja opettaminen on erityisen tärkeää työntekijän sitoutumisen ja työtyytyväisyyden kannalta.

“Yksittäisten työtehtävien sijaan työnantajan kannattaa tarjota laajempi kuva organisaatiosta, jotta henkilö ymmärtää työnsä merkityksen kokonaisuuden kannalta. Laadukas perehdyttäminen auttaa työntekijää omaksumaan työtehtävät nopeammin”, Horttanainen sanoo.

Horttanainen muistuttaa perehdytyksen olevan tärkeää erityisesti siksi, koska kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen askel työelämään.

“Monet perusasiat saattavat olla kesätyöntekijöille vieraita ja nekin tulisi muistaa kertoa ja opettaa. Huolellinen perehdytys on tärkeä osa työntekijän arvostusta”, Horttanainen sanoo.

Horttanainen korostaa, että uuden työntekijän myötä yritykset voivat myös itse kehittää toimintatapojaan. Hyvä työnantajamielikuva on yritykselle bränditeko myös tulevia rekrytointeja varten.

“Nuorissa on valtavasti potentiaalia ja alle 3 kuukautta talossa ollut työntekijä on vielä kykeneväinen katsomaan asioita uusin silmin. Se on myös yrityksille ja organisaatioille valtava mahdollisuus oppia uutta”, Horttanainen sanoo.

Perehdyttämissuunnitelman lisäksi on tärkeää keskustella kesätyöntekijöiden kanssa myös työsuhteen aikana ja myös työsuhteen päättyessä.

“Olen huomannut, että kun nuori nähdään tasavertaisena työyhteisön jäsenenä, se antaa nuorelle hyvät eväät työelämän toimintatapojen oppimiseksi. Yksin ei tarvitse jättää, mutta itseellistä työntekijää on hyvä kannustaa antamalla vastuuta”, Horttanainen päättää.