Kansainvälistä kauppaa kasvavissa riskeissä

Maailmantaloudessa menee yhä hyvin, mutta talouskasvu uhkaa hiipua kaikilla Suomen vientimarkkinoilla Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. Sen osoittaa tuore maailmantalouden ilmapuntari, saksalaisen Ifo-tutkimuslaitoksen maailmanlaajuinen Ifo World Economic Survey -suhdannekysely.

Kasvavat poliittiset jännitteet voivat nopeuttaa talouskasvun hiipumista. Suomalaisetkin vientiyritykset saavat varautua kaupankäyntiin kasvavassa epävarmuudessa. Se on vientimarkkinoiden uusi normaali. Vaikeuksista huolimatta määrätietoisia vientiponnisteluita on syytä jatkaa eri markkinoilla kasvavat riskit tunnistaen.

Trumpin ennalta-arvaamattomuus luo epävarmuutta Eurooppaan ja Aasiaan

USA:n presidentti Trumpin politiikan ennalta-arvaamattomuus on yllättänyt kaikki, vaikka tosiasiallisesti hän toimii vaalilupaustensa mukaisesti. Jopa perinteiset kauppakumppanit Euroopassa, Kanadassa ja Japanissa ovat saaneet kokea Trumpin kauppapolitiikan.

Euroopan unionia Suomi mukaan lukien uhkaavat edelleen korotetut terästullit kesäkuussa ellei asiasta löydy sopua. Vaikka USA:n terästullien vaikutukset alkuvaiheessa olisivat vähäiset Suomen kannalta, on uhkana kauppasota USA:n, EU:n ja Kiinan kesken. Hetkessä kaupparajoitusten kohteena voivat olla Suomelle elintärkeät vientialat. Tämä olisi myrkkyä Suomen vientivetoiselle talouskasvulle. ETLA:n Suomi globaaleissa arvoketjuissa -selvitysten mukaan Suomen talouskasvu on vahvasti riippuvainen Kiinan ja Yhdysvaltain markkinoiden kysynnästä. Kauppasota näiden maiden kesken olisi haaste myös Suomelle.

Uusista vientimarkkinoista Iran vaikeuksissa

USA:n irtaantuminen Irania koskevasta ydinsopimuksesta ja uusien tiukempien kauppasanktioiden uhka ei helpota suomalaistenkaan yritysten vientikauppaa Iranin kanssa. Jo aikaisemmin teknologiaan ja rahoitukseen liittyvät USA:n sanktiot sekä kansainväliset rahanpesua estävät määräykset ovat olleet keskeisimpiä haasteita Iranille. Iranilaisista kaupan osapuolista on vaikeaa saada luotettavaa selvitystä, jotta suomalaiset vientiyritykset ja pankit olisivat varmoja siitä, että ne noudattavat edelleen näitä säännöksiä. Suomen tavaravienti Iraniin kasvoi 50 prosenttia viime vuonna, mutta kiristyneen poliittisen tilanteen pelätään vaikeuttavan jatkossa Iranin-kauppaa. Suomalaiset vientiyritykset ja pankit joutuvat ottamaan huomioon maahan kohdistuvat kasvavat poliittiset riskit sekä USA:n mahdolliset uudet sanktiot.

Poliittiset riskit kasvussa myös Venäjällä

Helpotusta epävarmuuteen ei löydy myöskään perinteisesti keskeiseltä vientimarkkinaltamme Venäjältä, jossa EU:n kauppasanktiot ja maan oma tuonninkorvausohjelma edelleen rajoittavat suomalaisyritystenkin vientimahdollisuuksia.

Tuore Venäjän-kaupan barometri osoittaa, että suomalaisyritysten odotukset Venäjän talouden kehityksestä ovat heikentyneet verrattuna viime vuoteen. Enemmistö yrityksistä toki uskoo edelleen Venäjän talouden kasvavan jonkin verran, mitä tukee öljyn hinnan mahdollinen nousu. Venäjän-kauppaa käyvät suomalaisyritykset kokevat kuitenkin ongelmiksi poliittisen tilanteen, tullauksen, ruplan kurssin sekä talouden epävakaisuuden ja vähäisen kysynnän. Kiristyneet Venäjän ja lännen suhteet ovat lisänneet epävarmuutta ja sumentaneet Venäjän talousnäkymiä. Tämä näkyy vähentyneenä luottamuksena Venäjän talouden kasvuun. Toisaalta Venäjän markkinoille jo etabloituneet suomalaisyritykset tuntuvat luottavan omaan tekemiseensä.

Valppaana ja pää kylmänä epävakailla markkinoilla

Epävarmuuden kasvusta huolimatta markkinoilla suomalaisyritysten on syytä jatkaa määrätietoisia vientiponnisteluita, mutta myös olla ajan tasalla uusista riskeistä. EU:n aktiivisuus kauppaneuvotteluissa avaa yhä uusia mahdollisuuksia, joita vain pitää osata hyödyntää. Edelleenkin yritykset jättävät tullietuuksia käyttämättä viennissä ja tuonnissa.

Markkinatilanne Venäjällä ja Iranissa ei välttämättä helpotu, mutta selkää ei kannata näillekään maille kääntää. Täysimittaisen kauppasodan syttyminen USA:n, Kiinan ja EU:n vaikuttaisi väistämättä suomalaisyritystenkin globaaleihin tuotanto- ja hankintaverkostoihin. Tämän uhan toteutumista ei voida vielä valitettavasti täysin poissulkea.