Kasvava Kiina kiehtoo yhä suomalaisyrityksiä

Kiinan markkinat ja sen muutokset kiinnostavat suomalaisia yrityksiä yhä enemmän. EU-maista Suomi on 11 miljardilla yksi tärkeimmistä ulkomaisista investoijista Kiinassa. Ja Kiinan 7 miljardin investoinnit Suomeen sekä kasvava turismi tekevät Kiinasta Suomelle entistäkin kiinnostavamman kauppakumppanin. Perinteisessä tavarakaupassa Kiina on noussut jo 5. sijalle Suomen viennissä ja 4. sijalle Suomen tuonnissa. ETLA:n Suomi globaaleissa arvoketjuissa – tutkimuksen mukaan Kiinan ja USA:n merkitys suomalaisten vientituotteiden loppumarkkinana on erittäin keskeinen. Siksi Suomelle on hyvin tärkeätä, miten EU-Kiina –suhteet kehittyvät ja miten Suomi pystyy myös kahdenvälisesti kehittämään yhteistyötä. Keskuskauppakamari on myös aktiivinen asiassa eri tavoin.

EU on parhaillaan uudistamassa Kiina-strategiaansa ja sen viimeistely saattaa osua Suomen EU-puheenjohtajakaudelle, muistuttaa Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori. Kuva: Unsplash

Keskuskauppakamarin yhteydessä toimiva Suomi-Kiina kauppayhdistys järjestikin äskettäin Kiinasta keskustelutilaisuuden, jossa Kiina-asiantuntija Mikko Puustisen johdolla kokemuksia Kiinan markkinoilta jakoivat toimitusjohtaja Riku Kytömäki (Exel Composites), hallituksen puheenjohtaja Päivi Leiwo (Oilon Group), design manager Satu Kurki (Marja Kurki), sekä johtaja Hanna Laurén (Finnair).

Kaikkien yritysten kokemukset Kiinan kaupasta olivat edelleen vahvasti myönteiset, huolimatta erilaisista epäterveistä markkinailmiöistä, joihin Kiinassa tänä päivänä törmätään. Kiinalaisten kasvava kiinnostus Suomea kohtaan koetaan edelleen hyvin positiiviseksi asiaksi, ja kilpailu ylipäätään tervetulleeksi kansainvälisessä kaupankäynnissä ja investoinneissa. Vastakkainasettelun ja protektionismin ei uskota tehovan Kiinaan, vaan dialogin terveistä ja epäterveistä kauppatavoista on jatkuttava.

Tulevaisuuden näkymänsä Kiinassa paikalla olevat yritykset näkivät varsin positiivisena, ja ovat luottavaisia siitä, että nopealla ja teknisesti maailman parhaalla tuotekehityksellä Kiinan markkinoilla menestytään. Näitä yrityskeskusteluita on tarkoitus jatkaa.

Keskuskauppakamarilta tuore Kiina-katsaus

EU on parhaillaan uudistamassa Kiina-strategiaansa ja sen viimeistely saattaa osua Suomen EU-puheenjohtajakaudelle, muistuttaa Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori. ”Kiina on monella tapaa kasvanut yhdeksi Suomen tärkeimmäksi kauppakumppaniksi”, toteaa Vuori. ”Suomen intressit Kiinan suhteen voivat poiketa jonkin verran EU:n johtavien talouksien kuten Saksan ja Ranskan intresseistä, joten EU-strategian päivittämisessä Suomen on oltava hereillä.” Tästä syystä Keskuskauppakamarin hallituksen toimeksiannosta olemme toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen johdolla laatineet “Kiina – Suomen tärkein kauppakumppani?” -katsauksen, jonka toivomme auttavan suomalaisia yrityksiä ymmärtämään Kiinan kehitystä sekä hyödyntämään siellä toimivia Suomi-verkostoja, toteaa Vuori.

Suomen Kiina-verkostot yritysten käytettävissä

Keskuskauppakamarin yhteydessä toimivista 15 Kauppayhdistyksestä Suomi-Kiina on aktiivisimpia ja yksi Suomen johtavia yrityselämän Kiina-toimijoita. Yhteistyötä Pekingin, Shanghain, Guangdongin ja Hong Kongin FinnCham-kumppanien kanssa kehitetään parhaillaan. Nämä Finncham-kumppanit ovat yrityselämän silmät ja korvat Kiinassa, ja valmiina auttamaan suomalaisia yrityksiä jalkautumaan markkinoille, korostaa Keskuskauppakamarin asiantuntija Jenni Isola. Positiivista on se, että Suomesta löytyy jo aktiivinen ja asiantunteva Kiina-verkosto, johon pääsee helposti mukaan, ja jota kautta yritys voi löytää vaivattomasti vastaukset moniin avoimiin kysymyksiin ja haasteisiin.

Keskuskauppakamarin johtaja Timo Vuori on tiistaina 9.4. Jaakko Loikkasen vieraana Asian ytimessä -ohjelmassa puhumassa Kiinasta kauppakumppanina. Ohjelma alkaa klo 22.35 MTV3:lla.

Lue lisää