Keskuskauppakamari edistämään startup-yritysten toimintaedellytyksiä

Keskuskauppakamari perustaa uuden valiokunnan ratkomaan startup-yritysten toimintaedellytysten toteutumisen ja sitä kautta Suomen talouden kasvun ja tulevaisuuden menestyksen kannalta keskeisiä kysymyksiä. Valiokunnan puheenjohtajaksi on kutsuttu Keskon liiketoiminnan kehityksestä, digitaalisesta liiketoimintaympäristöstä ja markkinoinnista vastaava johtaja Anni Ronkainen.

Kuvituskuva: Pixabay

 Keskuskauppakamarin johtaja Anne Horttanaisen mukaan Suomen startup-toimintaympäristö on kehittynyt myönteisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana, mutta tästä huolimatta olemme kansainvälisestä kehityksestä jäljessä. Keskuskauppakamarin uuden valiokunnan tarkoituksena on vaikuttaa siihen, että startupien toimintaympäristö Suomessa saavuttaisi kansainvälisesti kilpailukykyisen tason.

”Tavoitteena on toimintaympäristö, joka synnyttää mahdollisimman paljon radikaaleja uusia ideoita soveltavia yrityksiä. Valiokunta tulee vaikuttamaan yksinkertaisen lainsäädännön sekä vakaan ja sujuvan säätely-ympäristön puolesta. Samalla pyrimme kannustamaan yrityksiä kasvuhakuisuuteen ja riskinottoon sekä tukemaan startup-ekosysteemin vahvistumista Suomessa. Johtoajatuksena on vaikuttaa yleisiin asenteisiin niin, että rohkeus yrittää Suomessa kasvaisi”, Horttanainen sanoo.

Horttanainen näkee startupeilla olevan keskeinen merkitys talouden kasvun luomisessa, sillä ne synnyttävät uusia ideoita ja työpaikkoja. Ne uudistavat elinkeinorakennetta, haastavat suuria yrityksiä uudistumaan sekä luovat esimerkkejä joustavasta, riskiä ottavasta ja kasvuhakuisesta liiketoiminnasta.

Valtioneuvoston tilaaman selvityksen mukaan joka toisella uusyrittäjistä on ollut jonkinlaisia esteitä, hidasteita tai ongelmia yritystä perustettaessa.

”Merkittävin nimetty tekijä on sekä kasvuhakuisten että kaikkien uusyrittäjien joukossa sääntely ja lainsäädäntö. Etenkin kasvuhakuisilla yrityksillä myös rahoituksen saatavuudessa on ollut ongelmia ja ne ovat lisääntyneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Työvoiman saatavuuteen ja työvoimakustannuksiin liittyy myös kasvua haittaavia hidasteita”, hän sanoo.

Valiokuntaa puheenjohtamaan on kutsuttu Anni Ronkainen, joka työskentelee Keskon digitalisaatiosta vastaavana johtajana.

”Startup-yritysten merkitys taloudellemme on kasvussa. Kasvuyrittäjyys ja startup-genre ovat ottaneet isoja askeleita eteenpäin ja ne ovat vakiintuneet osaksi liike-elämää. On hyvä, että yrityksiä ja toimintaa tukemaan asetetaan taho, joka voi toimia linkkinä kasvuyrittäjien ja etabloituneiden yritysten välillä. Tästä hyötyvät kaikki osapuolet”, Ronkainen sanoo.

Marraskuussa toimintansa aloittavan valiokunnan jäseniksi on kutsuttu innovaatiojohtaja Johanna Fräki (Wärtsilä), toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen (Next Games), toimitusjohtaja Voitto Kangas (Maria 01), yrityksen perustaja Päivi Kangasmäki (BackedByCFO), toimitusjohtaja Timo Ketonen (Aboa Advest), innovaatiojohtaja Hannu Korhonen (Stora Enso), toimitusjohtaja Timo Lappi (Heltti Oy), kehitysjohtaja Ilkka Lakaniemi (Combient), toimitusjohtaja Kristo Lehtonen (3DBear), johtaja Erica Liewendahl (Paulig Group) ja työelämäprofessori Pekka Mattila (Aalto University School of Business)