Keskuskauppakamari hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä

Vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen.

Keskuskauppakamari arvioi oman toimintansa päästöt vuonna 2019 noin 170 hiilidioksiditonnin suuruisiksi. Se pyrkii jatkossa pienentämään hiilijalanjälkeään uudistamalla matka- ja majoitussuosituksia sekä laatimalla ohjeet kokousten ja seminaarien järjestämiselle. Se, mitä ei kyetä korvaamaan, kompensoidaan EU:n päästökaupasta hankittavilla päästöoikeuksilla.

Keskuskauppakamari pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2025 mennessä vähentämällä päästöjä vuosittain 10 prosentilla sekä kompensoimalla loput EU:n päästöoikeuksilla, jotka mitätöidään heti hankinnan jälkeen.

”Meille on tärkeää, että elämme kuten saarnaamme. Haluamme esimerkillämme osoittaa, että hiilijalanjäljen pienentäminen onnistuu verraten yksinkertaisilla keinoilla ilman että se vaikuttaa olennaisesti organisaation toimintaan”, toteaa vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen.

”Valtio säästäisi tuplasti, jos se leikkaisi päästöjään”

Keskuskauppakamari suosittelee vastaavaa lähestymistapaa pääministeri Sanna Marinin hallitukselle, joka on asettanut tavoitteeksi Suomen hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä.

Yrjö-Koskisen mukaan tavoitteen saavuttaminen edellyttää vuosittain pienenevän hiilibudjetin määrittelyä, jonka toteutumista valtioneuvosto edistää sektoreittain. Jos päästöt ylittyvät, hallitus sitoutuu kompensoimaan ylimenevän osuuden hankkimalla EU:n päästökaupasta päästöoikeuksia. Vastaavasti jos ne jatkossa alittuvat, valtio voi myydä aiemmin hankkimansa päästöoikeudet EU:n päästökauppamarkkinoilla.

Tällainen lähestymistapa ratkaisisi ympäristölle aiheutettujen ulkoisten kustannusten ongelman samalla kun se rohkaisisi valtiota etsimään aktiivisesti ratkaisuja päästöongelmiin. ”Käytännössä valtio säästäisi tuplasti, jos se leikkaisi päästöjään. Sen sijaan hintalappu kasvaisi entisestään, jos keskeisiin päästölähteisiin ei kajota”, muistuttaa Yrjö-Koskinen.

Hiilineutraaliuden tavoite ei rajoitu vain hallitukseen vaan se on koko yhteiskunnan asia. Keskuskauppakamari järjestää kevään kuluessa maksuttomia aamiaistilaisuuksia, joissa yritysten ja yhteisöjen edustajille tarjotaan mahdollisuus tutustua Ilmastositoumukseen. Lisätietoja järjestelmästä ja ilmoittautuminen aamiaistilaisuuksiin löytyy oheisesta linkistä.

Keskuskauppakamari käynnisti syksyllä 2019 Ilmastositoumuksen nimellä tunnetun järjestelmän, jonka avulla yrityksille tarjotaan koulutusta ja konkreettisia välineitä päästövähennysten tekemiseksi. Ilmastositoumukseen sitoutuneet yritykset laativat itselleen askelmerkit hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä.

Lisätietoja:

Keskuskauppakamarin suositukset kokousten ja seminaarien järjestämiselle sekä matka- ja majoitusvarausten tekemiselle. Listaa täydennetään tarvittaessa.

Kategoriat:Vastuullisuus