Keskuskauppakamari palkitsi ansioituneita kauppakamarilaisia

Vuoden kauppakamari ja kauppakamarilainen palkittiin Porissa 12.–13.9. järjestetyillä Kauppakamaripäivillä.

Vuoden kauppakamarina ansioituneen Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi vastaanottamassa kunniamainintaa.

Satavuotias Kuopion alueen kauppakamari valittiin Porissa kauppakamaripäivillä vuoden kauppakamariksi. Perusteluissa mainittiin, että kauppakamarilla on loistava tapahtumatuotanto, sitoutuneita luottamushenkilöitä ja se on saanut paljon aikaan olemassa olevilla resursseilla. Kuopion alueen kauppakamari on lisäksi menestynyt hienosti kauppakamariryhmän yhteisillä arviointikriteereillä.

”Meille työn merkitys ja palkitsevuus syntyy siitä, kun saamme tehdä omaa aluetta ja sen yrityksiä hyödyttäviä asioita”, tunnustuksen vastaanottanut toimitusjohtaja Silja Huhtiniemi kiitteli.

”Kuopiossa on onnistuttu luomaan positiivinen kierre, jossa henkilöstö ja jäsenistö innostavat toisiaan. Kyse on aina myös rajallisten resurssien priorisoimisesta oikeisiin asioihin, ja siinä on selvästikin onnistuttu. Lisäksi juhlavuoden tapahtumat ovat olleet todella hienoja”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kehui vuoden kauppakamaria.

Kuopion alueen kauppakamarilla on jäseninä noin 800 alueen yritystä, yhteisöä, oppilaitosta, kaupunkia ja kuntaa. Jäsenyritykset vastaavat noin puolesta alueen liikevaihdosta ja yli kolmanneksesta henkilöstöstä.

Vuoden kauppakamarilainen Akira Ropo.

Vuoden kauppakamarilaisena palkittiin Tampereen kauppakamarin yhteyspäällikkö Akira Ropo. Romakkaniemen mukaan Ropo keräsi kiitoksia yli kauppakamarirajojen, ja häntä luonnehdittiin aktiivisena verkostoitujana, tsemppaajana ja itsensä likoon laittajana.

”Akira on ilmentymä peräämästäni ”kaikki viestii ja tekee” -tavasta toimia. Hän toimii pyyteettömästi ei vain oman kamarinsa, vaan kaikkien puolesta”, Romakkaniemi sanoi.