Keskuskauppakamarin Kemell: Hallituksen budjettiriihessä kunniahimon tasoa on nostettava

Keskuskauppakamarin veroasioista vastaava johtaja Ann-Mari Kemell peräänkuuluttaa hallitukselta tiukkoja ratkaisuja Suomen talouden tasapainon saavuttamiseksi. Valtiovarainministerin budjettiehdotus on nykytilanteeseen suhteutettuna hänen mukaansa oikean suuntainen, mutta kunnianhimoton.

“Talouden noususuhdanne on ohimenevä ilmiö ja talouskasvun ennustetaan hidastuvan jo ensi vuonna. Noususuhdanne ei poista rakenteellisia ongelmia, joiden ratkaisemista on lykätty vaalikaudesta toiseen. Olemme tilanteessa, jossa millään yksittäisellä keinolla ei ole kovinkaan paljoa saavutettavissa. Tarvitsemme toimenpiteitä kaikilla keskeisillä politiikan sektoreilla”, Kemell toteaa.

Kemellin mukaan ykköstavoitteena tulee olla työllisyyden parantaminen, jotta suomalaisen hyvinvointivaltion rahoitus voidaan jatkossakin turvata. Keinoiksi Kemell esittää muun muassa verotuksen ja sosiaaliturvan kokonaisuudistusta siten, että kaikissa tilanteissa työn tekeminen ja vastaanottaminen on kannattavaa verotus, erilaiset tuet ja maksut huomioon ottaen. Lisäksi tarvitaan muun muassa perhevapaiden uudistusta, ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista ja paikallisen sopimisen laajentamista.

Päätöksentekojärjestelmän ongelmista kertoo Kemellin mukaan se, ettemme edes keskellä talouden nousukautta kykene tekemään ylijäämäistä budjettia, vaan elämme yhä velaksi.

“Hallituksen toimet tällä vaalikaudella ovat olleet oikeansuuntaisia, mutta pidemmällä aikavälillä kiistatta riittämättömiä. Hallituksen budjettiriihessä kunnianhimon tasoa on nostettava työllisyyden parantamiseksi ja julkisen talouden tasapainottamiseksi. Noususuhdanne on otollisin aika tehdä rakenteellisia uudistuksia, sillä silloin niiden mahdolliset kielteiset vaikutukset jäävät vähäisiksi tai niitä ei juurikaan esiinny. Meillä ei ole varaa odotella seuraavan hallituskauden käynnistymistä”, Kemell sanoo.