Keskuskauppakamarin Raisa Harjusta Consumer Law Ready -hankkeen pääkouluttaja

Consumer Law Ready -hanke on pk-yrityksille suunnattu koulutusohjelma, joka tarjoaa käytännönläheistä perustietoa kuluttajansuojaan liittyvistä asioista. Koulutuksissa keskitytään erityisesti verkkokauppaan ja kotimyyntiin sekä takuuseen ja virhevastuuseen liittyviin asioihin. Toukokuun alusta hankkeen pääkouluttajana Suomessa on toiminut Keskuskauppakamarin lakimies, VT Raisa Harju.

Keskuskauppakamarin lakimies, VT Raisa Harju. Kuva: Roni Rekomaa

Kuluttajansuojasääntely pyrkii suojaamaan kuluttajaa moninaisin tavoin. Yrittäjää voi odottaa ikävä yllätys, jos hän ei ole tarkkaan perillä kuluttajansuojasäännöksiin liittyvistä velvoitteistaan.

”Kuluttajansuoja-asioiden osaaminen säästää yritykseltä aikaa ja rahaa, kun mahdolliset ongelmatilanteet pystytään ratkomaan nopeasti ja ilman tarpeetonta epäselvyyttä osapuolten oikeuksien sisällöstä”, toteaa Harju.

Pk-yrittäjien arki on kuitenkin kiireistä ja resursseja uusien asioiden opiskeluun ei aina löydy helposti. Tähän ongelmaan pyritään vastaamaan Consumer Law Ready -koulutuksilla, joihin on koottu tiiviissä muodossa perustietoa muutamista kuluttajansuojasääntelyyn liittyvistä kokonaisuuksista.

Kuluttajansuoja kilpailuvalttina

Globalisaatio ja digitalisoituminen tuovat omat haasteensa kuluttajansuojaan liittyvien sääntelykokonaisuuksien hallinnalle. Kun sääntelyn määrä lisääntyy, voi sen kokonaisvaltainen hallitseminen olla yrityksille haastavaa. Kuluttajien luottamus markkinoilla toimimiseen kuitenkin lisääntyy, kun yritykset huolehtivat kuluttajansuojaan liittyvistä velvoitteistaan asianmukaisesti.

”Kuluttajansuojan hyvä osaaminen kannattaa nähdä kilpailuvalttina, koska se mahdollistaa yleensä myös paremman asiakaspalvelukokemuksen”, Harju vinkkaa.

Harju on toiminut koulutushankkeen parissa noin vuoden verran. Hän kiinnostui hankkeesta alun perin sen vuoksi, että siitä on hänen mielestään aidosti hyötyä kuluttajille ja yrityksille. Harju toimi alkuun paikallisena kouluttajana ja hän on pitänyt Consumer Law Ready -koulutuksia lukuisille yrityksille. Keväällä hänelle tarjottiin mahdollisuutta toimia pääkouluttajana Suomen hankkeessa. Harju jatkaa edelleen myös yritysten kouluttamista, mutta tämän lisäksi hän pyrkii kouluttamaan lisää paikallisia kouluttajia ja koittaa lisätä yritysten tietoisuutta hankkeesta ja siihen liittyvistä koulutuksista.

”Olen kokenut käytännönläheisen kouluttamisen todella mielekkääksi. Kun kouluttajien määrä lisääntyy, lisääntyvät myös yritysten kouluttautumismahdollisuudet. Elinikäinen oppiminen ja itsensä kehittäminen on yritystoiminnankin kannalta elintärkeää”, Harju summaa.

Lisätietoa verkosta:

Consumer Law Ready -koulutusta tarjotaan yrityksille kaikkialla Euroopassa ja sen rahoittamiseen ovat osallistuneet myös Euroopan parlamentti ja komissio. Hanketta koordinoi Euroopan kuluttajajärjestö BEUC. Nettisivuilta https://www.consumerlawready.eu/ löytyy tietoa hankkeesta kaikilla EU:n jäsenvaltioiden kielillä. Suomenkielisestä osiosta voi esimerkiksi tarkistaa, milloin omalla paikkakunnalla on mahdollisuus koulutukseen. Paikallisten kouluttajien koulutukset järjestetään kesän ja alkusyksyn aikana, joten syksystä lähtien koulutustarjontaa tulee lisää. Koulutuksia tullaan järjestämään myös webinaarimuodossa, jolloin entistä suuremmalla joukolla on mahdollista osallistua.