Kurssi pitää ilmasto- ja energiapolitiikassa – puhtaasta energiasta kilpailuetu Suomelle

Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen. Kuva: Elmo Eklund.

Keskuskauppakamari pitää hallitusohjelman ilmasto- ja energiapolitiikkaa onnistuneena kokonaisuutena. Kansainvälinen kilpailu vihreistä investoinneista kiristyy ja Keskuskauppakamari pitää tervetulleena viestinä sitä, että Suomen kurssi ilmasto- ja energiapolitiikassa pitää.

Keskuskauppakamari pitää hallitusohjelman ilmasto- ja energiapolitiikkaa onnistuneena kokonaisuutena. Hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi nousee puhtaan energian ja ilmastokädenjäljen edelläkävijäksi. Suomi pitää ilmastotavoitteista kiinni kilpailukyky turvaten.

”Kansainvälinen kilpailu vihreistä investoinneista kiristyy, joten on tärkeää, että Suomen kurssi ilmasto- ja energiapolitiikassa pitää. Suomen kannattaa tarttua globaalin puhtaan siirtymän tuomiin mahdollisuuksiin”, Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen sanoo.

Kokoomuksen, Perussuomalaisten, RKP:n ja Kristillisdemokraattien neuvotteleman ohjelman mukaan tavoitteena on kaksinkertaistaa puhtaan sähkön tuotanto Suomessa. Tämä luo pohjaa uusille teollisille investoinneille, teollisuuden päästövähennyksille ja vetytaloudelle.

”Päästötön, toimitusvarma ja edullinen energia on Suomelle poikkeuksellinen kilpailuedun lähde. Vihreä valo uusille ydinenergiahankkeille sekä tuulivoiman edistäminen merellä ja Itä-Suomessa mahdollistavat puhtaan energiantuotannon mittavan kasvun”, Säkkinen sanoo.

Hallitusohjelmassa on tunnistettu sujuvan luvituksen merkitys puhtaiden investointien edistämisessä. Yhden luukun malli, lupakäsittelyn tavoiteajat ja esimerkiksi teollisuuspuistojen ja ekologisten kompensaatioiden huomiointi luvituksessa ovat lupaavia askelia Suomen investointiympäristön vahvistamiseksi. Ohjelma myös asemoi Suomea edelläkävijäksi bioperäisen hiilidioksidin talteenotossa, hyödyntämisessä ja varastoinnista.

Ohjelma sisältää myös useita yksityiskohtaisia esityksiä esimerkiksi vaihtelevan sähköntuotannon velvoitteisiin ja siirtoverkkojen sääntelyyn liittyen. Keskuskauppakamari huomauttaa, että niiden sisällöstä tarvitaan pian selvyyttä, jotta investointiympäristöön ei synny epävarmuutta. Hallitusohjelma ei tarjoa ratkaisuja investointien toteutukseen tarvittavien osaajien houkuttelemiseksi Suomeen.

Keskuskauppakamari pitää tervetulleena, että Suomen ilmastokädenjäljen kasvulle puhtaiden ratkaisujen vientiä lisäämällä asetetaan tavoitteet. Ilmastokädenjäljellä tarkoitetaan suomalaisten yritysten tuotteiden ja palveluiden myönteistä ilmastovaikutusta.

”Kasvattamalla ilmastokädenjälkeään Suomi on kokoaan suurempi vaikuttaja kansainvälisessä ilmastotyössä. Samalla se tarkoittaa työpaikkoja, investointeja ja vientituloja Suomeen”, Säkkinen päättää.

Teppo Säkkinen

Johtava asiantuntija, Elinkeino- ja ilmastopolitiikka

+358 50 516 2868

Kategoriat:Ilmasto, Kilpailukyky, Energia, Teppo Säkkinen