Kysely: Yritykset kannattavat laajasti hallituksen työllisyystoimia – 74 prosenttia haluaa hallituksen toteuttavan uudistukset sellaisenaan

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Elmo Eklund

Hallituksen suunnittelemat työllisyystoimet saavat laajaa kannatusta yrityksiltä. Kauppakamarien kyselyyn vastanneista yrityksistä 74 prosenttia sanoo, että hallituksen pitäisi toteuttaa suunnittelemansa työllisyystoimet sellaisenaan. Kyselystä selviää myös, että ammattiyhdistysliikkeen helmikuulle suunnittelemat lakot haittaisivat 45 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä.

Hallituksen työllisyystoimet muun muassa työttömyysturvan uudistukset, paikallisen sopimisen lisääminen ja poliittisten lakkojen rajaaminen saavat vahvan kannatuksen yrityksiltä. 74 prosenttia on sitä mieltä, että työllisyystoimet pitäisi toteuttaa pääosin sellaisenaan. Yrityksistä 15 prosenttia on puolestaan sitä mieltä, että suunnitellut muutokset pitäisi toteuttaa niiltä osin kuin toimenpiteistä päästään sopimukseen työmarkkinajärjestöjen kanssa. Vain 5,5 prosenttia on sitä mieltä, ettei hallituksen pitäisi toteuttaa suunnitelmia ollenkaan.

”Yrityksissä ymmärretään, että hallituksen työlinjan uudistukset parantaisivat tuottavuutta sekä kasvattaisivat työllisyyttä, taloutta ja sitä myöten suomalaisten kokonaishyvinvointia merkittävästi”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Kysely tehtiin 10.-12.1. ja siihen vastasi lähes 1600 eri kokoista ja eri alojen yritystä ympäri Suomen.

Romakkaniemen mukaan Suomen kilpailijamaat, joissa vastaavia uudistuksia on tehty aiempina vuosikymmeninä, ovat menneet talouden ja tuottavuuden kasvussa sekä työllisyydessä kauas ohi Suomesta.

”Suomi on jo valtavalla takamatkalla moneen verrokkimaahansa nähden, koska täällä ei ole saatu uudistuksia aikaan ay-liikkeen vastustuksen vuoksi. Nyt on suomalaisten aika päästä kiinni samaan hyvinvointiin ja se tapahtuu muun muassa näiden uudistusten kautta”, Romakkaniemi sanoo.

Kyselyssä kysyttiin myös mahdollisten lakkojen vaikutuksista yritykselle. Vastanneista 45 prosenttia kertoi, että lakot haittaisivat toteutuessaan yrityksen toimintaa. Lähes yhdeksän prosenttia vastasi lakkojen haittaavan paljon ja 36 prosenttia jonkin verran. Noin 43 prosenttia vastanneista yrityksistä kertoi, etteivät lakot haittaisi toimintaa.

Erityisen suurta haittaa lakot aiheuttaisivat toteutuessaan palvelualalle ja teollisuuteen. Palvelualan yrityksistä 61 prosenttia ja teollisuuden yrityksistä 54 prosenttia vastasi lakkojen aiheuttavan jonkin verran tai paljon haittaa toiminnalle.

”Hallituksen toimia vastaan suunnatut lakot aiheuttavat merkittävää haittaa suomalaisille yrityksille ja aiheuttavat harmia myös hyvin monen suomalaisen arkeen. Menetykset yrityksille ovat laskettavissa miljoonissa ja se kaikki on pois suomalaisten hyvinvoinnista nyt ja tulevaisuudessa. Tällaisten poliittisten lakkojen aika on ohi”, Romakkaniemi sanoo.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 10.-12.1.2024 ja siihen vastasi 1582 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Työllisyys, Juho Romakkaniemi