Listayhtiöiden neuvottelukunta: Pörssiyhtiöiden yhtiökokoukset syytä järjestää ajallaan – Toimenpiteitä tartuntariskien minimoimiseksi tarvitaan

Johtava asiantuntija Ville Kajala.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Keskuskauppakamarin perustama listayhtiöiden neuvottelukunta suhtautuu koronaviruksen uhkaan vakavasti. Pörssiyhtiöt ovat ryhtyneet toimenpiteisiin tartuntariskien minimoimiseksi, jotta yhtiökokoukset voitaisiin järjestää ajallaan. Osakkeenomistajia kehotetaan ottamaan tartuntariski vakavasti ja hyödyntämään etäosallistumismahdollisuuksia mahdollisimman laajasti.

Hallitus suositteli eilen koronaviruspandemian johdosta, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan toukokuun loppuun saakka ja myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä. Hallituksen suosituksen johdosta aluehallintovirastot ovat tänään kieltäneet kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet.

Listayhtiöiden neuvottelukunta suhtautuu koronaviruksen uhkaan vakavasti. Pörssiyhtiöt ovat jo ennen hallituksen antamaa suositusta ryhtyneet toimenpiteisiin tartuntariskien minimoimiseksi yhtiökokouksissa.

Markkina-arvolla mitattuna yli puolet suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeista on ulkomaalaisomistuksessa. Listayhtiöiden neuvottelukunnan näkemyksen mukaan suomalaisten ja ulkomaisten sijoittajien luottamus pääomamarkkinoiden toimintaan turvataan parhaiten, jos pörssiyhtiöt pystyvät tekemään päätöksensä osinkojen maksusta ja hallintojensa järjestämisestä ajallaan. Toimivat pääomamarkkinat turvaavat yritysten pääomahankinnan ja ovat siten koko kansantalouden etu. Osingonjakopäätösten lykkääntyminen olisi omiaan kasvattamaan yritysten rahoitukseen liittyviä riskejä sekä koronaviruspandemian aiheuttamia kansantalouteen liittyviä epävarmuuksia.

”Yhtiökokoukset on edelleen perusteltua järjestää suunnitellusti, jollei tilanne yksittäistapauksessa toisin vaadi tai jollei yleinen uhkakuva muutu siten, että tilanne on arvioitava uudelleen”, toteaa listayhtiöiden neuvottelukunnan puheenjohtaja, Alma Median lakiasiainjohtaja Mikko Korttila.

Listayhtiöiden neuvottelukunta kehottaa kuitenkin pörssiyhtiöitä arvioimaan tartuntariskejä kriittisesti ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tartuntariskin minimoimiseksi. Toimenpiteitä, joita pörssiyhtiöiden on syytä harkita, ovat esimerkiksi:

  • mahdollisuus ennakkoäänestämiseen ja/tai valtakirjan antamiseen,
  • webcast-yhteyden järjestäminen osakkeenomistajille,
  • kokousosallistujien jakaminen useampaan eri tilaan, joihin on erilliset sisäänkäynnit,
  • kokouksen keston lyhentäminen ja
  • kokoustarjoiluista luopuminen.

Listayhtiöiden neuvottelukunta kehottaa pörssiyhtiöitä myös oman riskienhallintansa näkökulmasta harkitsemaan, missä laajuudessa yhtiön hallitus ja ylin johto osallistuu yhtiökokoukseen.

Yhtiökokous on pörssiyhtiön ylin päätöksentekoelin. Yhtiökokous muun muassa valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajan sekä päättää osingonjaosta ja vastuuvapauden myöntämisestä.

”Jokaisen osakkeenomistajan kannattaa ottaa tartuntariski vakavasti ja harkita omaa tarvettaan osallistua fyysisesti kokoukseen. Sellaisten osakkeenomistajien, jotka kuuluvat riskiryhmään tai ovat viime aikoina palanneet ulkomaanmatkalta tai ovat olleet tekemisissä koronavirukseen sairastuneen henkilön kanssa, tulee ehdottomasti jäädä pois yhtiökokouksesta”, toteaa listayhtiöiden neuvottelukunnan sihteeri, Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Ville Kajala. ”Ennakkoäänestystä tai valtakirjan antamista kannattaa hyödyntää aina, kun siihen on mahdollisuus.”

Listayhtiöiden neuvottelukunta on Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) ja Keskuskauppakamarin perustama vapaamuotoinen yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on edistää listayhtiöiden välistä vuorovaikutusta erityisesti arvopaperimarkkinoiden sääntelyä koskevissa kysymyksissä. Lisätietoja listayhtiöiden neuvottelukunnasta: https://cgfinland.fi/arvopaperimarkkinayhdistys/listayhtioiden-neuvottelukunta/.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Talous, Lautakunnat, Ville Kajala