Ruotsista mallia seuraavan hallitusohjelman valmisteluun

Ruotsissa sosiaalidemokraattien johdolla muodostumassa oleva hallitus linjasi viikonloppuna hallitusohjelman pääkohtia. Linjauksista on syytä ottaa oppia myös Suomessa, kun seuraavaa hallitusohjelmaa valmistellaan – oli hallituspohja sitten mikä tahansa.

Sosiaalidemokraattien johtaman hallituksen keskeisiin toimiin kuuluu työn ja yrittäjyyden verotuksen keventäminen samoin kuin marginaaliverojen alentaminen. Lisäksi on sovittu panostuksista kasvuyrityksiin yksittäisten toimien kautta.

Ankaran progression keventäminen tulisi olla Suomessakin seuraavan hallituksen kärkitavoitteita. Suomen kilpailukyky perustuu korkean arvonlisän työhön sekä nyt että tulevaisuudessa. Kireä työnverotus ja ankara progressio kannustavat satsaamaan työn sijasta vapaa-aikaan.

Työllisyyden edistämiseksi Ruotsin hallitusohjelmaluonnos sisältää verotuksen lisäksi joukon työlainsäädännön uudistuksia, joilla sääntelyä modernisoidaan ja sopeutetaan tämän päivän työmarkkinoihin. Luonnoksen mukaan työlainsäädännön täytyy tarjota työnantajille joustoa samalla kuin turvataan työtekijää perusteettomilta irtisanomisilta.

Suomen talouden ongelmat ovat monilta osin Ruotsia suurempia. Suomessa väestö ikääntyy nopeammin, työmarkkinat ovat Ruotsia jäykemmät ja työllisyysaste on useita prosenttiyksikköjä Ruotsia jäljessä. Ruotsista olisikin nyt korkea aika ottaa mallia. Jos ohi ei päästä, syytä olisi pyrkiä edes rinnalle.

Teksti on julkaistu alun perin Lännen Mediassa mielipidekirjoituksena.