Suomen tulisi selvittää investointiverohyvityksen käyttöönottoa

Suomen tulisi selvittää mahdollisuudet investointiverohyvityksen käyttöön. Fiksusti suunniteltuna investointiverohyvitys voisi olla erinomainen lisä investointien houkutteluun suunnattua tukiohjelmaa, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Tomi Viitala.

USA:n ja Kiinan aloittama valtiontukikilpailu vihreistä investoinneista vaikuttaa Eurooppaan ja Suomeen. Komission valtiontukitoimenpiteitä koskevat tilapäiset kriisi- ja siirtymäpuitteet talouden tukemiseksi muun muassa vihreän siirtymän osalta ovat mahdollistaneet eurooppalaisten valtioiden osallistumisen kilpailuun. Myös Suomen hallitus on ilmoittanut valmistelevansa 400 miljoonan euron tukiohjelmaa vihreän siirtymän investointien houkuttelemiseksi Suomeen. 

”Vielä ei ole tiedossa, missä muodossa tukiohjelma on tarkoitus toteuttaa, mutta eräs mahdollinen valtiontuen muoto voisi olla verohyvityksen muodossa annettava tuki yhteisöverotuksessa. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että investointeja tekevät yritykset saisivat kuitattua voitostaan perittäviä yhteisöveroja maksetuksi hyvityksillä, jotka myönnetään tukeen oikeuttavien investointien kuluista. Mikäli hyvityksen määrä ylittäisi yhteisöveron määrän esimerkiksi tappiollisuuden vuoksi, hyvityksen voisi saada palautuksena,” Viitala sanoo.

Tämän vuoden alussa komissio hyväksyi Ranskan investointiverohyvitysjärjestelmän, jonka kokonaissuuruus on 2,9 miljardia euroa. Euroopassa ollaan seuraamassa Yhdysvaltojen esimerkkiä, jossa merkittävä osa inflaation torjumiseen tarkoitetun valtiontukipaketin toimenpiteistä on verohyvityksiä. Tukea voidaan myöntää jopa 45 prosenttia hyväksyttävistä investointikustannuksista ja tuen enimmäismäärä yritystä kohden voi olla peräti 150-350 miljoonaa euroa.

Viitalan mukaan hyvitysmalli voidaan periaatteessa suunnitella siten, että sitä voidaan käyttää vasta, kun investointi alkaa tuottamaan voittoa. Näin investoinneista saatavat hyödyt saataisiin yhteiskunnan käyttöön ennen kuin on maksun aika.

”Suomen tulisi selvittää mahdollisuudet investointiverohyvityksen käyttöön. Vaihtoehtoisia malleja ja kansainvälisiä esimerkkejä on paljon. Mallin suunnittelussa tulisi huomioida kansainvälisen kilpailukyvyn lisäksi EU:n valtiontukia ja globaalia minimiveroa koskeva sääntely,” sanoo Viitala

Yhdysvalloissa ja Ranskassa hyvitykset on suunniteltu siten, että ne ovat jo investointivuonna yrityksen käytössä ja yhteisöveron ylittävältä osin ne maksetaan veronpalautuksena. Yhtenä syynä tälle saattaa olla suuria konserneja koskeva globaali minimivero-sääntely, jossa veronpalautuskelpoiset hyvitykset eivät pienennä konsernin tosiasiallista veroastetta samaan tapaan kuin muut verohyvitykset. Globaali minimivero edellyttää, että konsernin tosiasiallinen veroaste ei missään valtiossa jää alle 15 prosentin.

Tomi Viitala

Johtava veroasiantuntija

+358 45 7731 2025

Kategoriat:Verotus, Tomi Viitala