Tavarantarkastajat neuvovat: Vältä nämä virheet aurinkopaneelin asennuksessa

Aurinkopaneelit ovat nyt suosiossa, mutta asennukseen ja asennusajankohdan valitsemiseen voi liittyä ongelmia. Keskuskauppakamarin hyväksymät tavarantarkastajat (HTT) Ari Hoikkala ja Jukka Itkonen kertovat, mitä aurinkopaneelien asennuksessa tulisi ottaa huomioon.

Kuva: Pixhill

Moni kesämökki varustetaan nykyisin aurinkopaneelilla ja myös omakotitaloihin hankitaan aurinkosähköä tuottavia laitteistoja. Sähköurakoitsija toimittaa paneelit sähköjärjestelmineen, mutta pienempiä järjestelmiä tehdään myös omatoimisesti. Myös useat energialaitokset ovat liikkeellä aurinkosähkön markkinoinnissa tarjoten kuluttajille kokonaisvaltaista palvelua suunnittelusta asennukseen, kertoo Jukka Itkonen.

Itkonen painottaa paneelijärjestelmien hankinnassa suunnittelun merkitystä. ”Hyvin tehty suunnitelma sisältää määritykset paneelien rakennusteknisestä asennuksesta, järjestelmän vaatimukset sähköturvallisuuden suhteen sekä laitteiston komponenttien ja johdotusten määrityksen. Suunnittelulla pyritään varmistamaan järjestelmän komponenttien yhteensopivuus ja akuston riittävä kapasiteetti suunniteltuun käyttöön”, Itkonen sanoo.

Paneelijärjestelmien sähköasennuksissa tulisi aina käyttää alan ammattilaista, painottaa Itkonen. ”On tärkeää, että esimerkiksi johtojen vahvuudet valitaan oikein. Liian pienet johtopoikkipinnat aiheuttavat jännitehäviöitä, jolloin osa paneelilta saatavasta sähköenergiasta hukkuu matkalla. Ne ovat myös paloturvallisuusriski. Laitteistoon liittyy usein invertteri, jolla akuston 12V:n jännite muunnetaan 230V:n laitteille sopivaksi. Invertterin teho tulee valita oikein ja laite asentaa siten, että siitä ei aiheudu meluhaittaa. Akkutyypin valinnassa on hyvä käyttää asiantuntijaa ja valita akkujen sijainti niin, että siitä ei synny paloturvallisuusriskiä”, Itkonen sanoo.

Aurinkopaneelien asennus sopii parhaiten kattoremontin yhteyteen. Ari Hoikkala muistuttaa, että aurinkopaneelin asennus ei ole järkevää, jos katon korjaus tulee ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa. Suunnitteluvaiheessa tulee huomioida käyttötarpeeseen sopiva mitoitus, katemateriaalille ja kattorakenteelle sopiva paneelityyppi, sen kiinnitystapa, vedenpitävyys ja elinkaari. Myös veden tulee päästä poistumaan katolta esteettömästi.

Paneelin valinnassa tulee huomioida sijainti ja katon muoto. Myös katemateriaali, sen alusta ja kattorakenteet sekä niiden kantavuus vaikuttavat asiaan. ”Jyrkille tiilikatoille soveltuvat perinteiset piipaneelit ja loivalle bitumikatteelle, esimerkiksi kerrostaloissa paras ratkaisu saattaa olla ohutkalvopaneeli. Loivista katoista suuri osa on villa-alustaisia, joten niiden päälle ei voi laittaa mitään painavaa. Muuten paneelin kehikon alle voi tulla painaumia, joissa vesi seisoisi. Katteen pintaan asennettavilla keveillä ohutkalvopaneeleilla tätä riskiä ei ole, joten ne soveltuvat hyvin laajoille loiville kattopinnoille”, Hoikkala sanoo.

Tavarantarkastajan apua tarvitaan silloin, kun huomataan asennusvirheitä, laitteistot eivät toimi suunnitellulla tavalla tai järjestelmän toimittajan kanssa ei päästä eteenpäin ongelman ratkaisemisessa. ”Meille on tullut muutamia kyselyjä pienehköjä kesämökkijärjestelmiä koskien. Tällöin kyse on ollut paneelien ja sähkölaitteiden yhteensopivuudesta, liian pienestä johdotuksesta paneelin ja sähköjärjestelmän välillä sekä akuston kapasiteetin riittämättömyydestä”, Itkonen kertoo.

”Kuluttajan olisi hyvä ymmärtää, missä vaiheessa paneelin asennus kannattaa tehdä. Katon kunto vaikuttaa merkittävästi siihen, kannattaako paneelia ylipäätään asentaa. Kattoremontista tulee erityisen kallis, jos huonokuntoiselle katolle on ensin asennettu paneelit ja viiden vuoden päästä joudutaankin uusimaan sekä katto että paneeli. Kuluttajan olisi tärkeää ymmärtää, mille katoille paneeli yleensäkin sopii, sekä käyttää ammattitaitoisia asentajia”, kommentoi Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju.