Työllisyystavoitelaskuri

Hallitus tavoittelee 75 prosentin työllisyysastetta eli päätösperäisesti noin 60 000 lisätyöllistä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Huom! Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuvat, minkä takia trendilukujen julkaisu viivästyy. Työllisyystavoitelaskuri päivitetään välittömästi, kun Tilastokeskus julkistaa uusimmat luvut.

Työllisyystavoite on nyt 83 000 työllisen päässä.

Kuinka lähellä työllisyystavoitteen täyttyminen on? Katso kuviosta alla!

Työllisten lukumäärän kehitys / 1000 henkilöä

Hallitus aikoo myös alittaa 4,8 prosentin työttömyysasteen rajapyykin. Kuvio näyttää, kuinka työttömyysaste kehittyy suhteessa tavoitteeseen.

Työttömien lukumäärän kehitys / 1000 henkilöä


Twitterissä mainittua