Yritysturvallisuus

Tunnetko suomalaisten yritysten riskit ja riskienhallintakeinot?

Keskuskauppakamari edistää yritysten riskienhallintaa ja turvallisuustietoisuuden lisäämistä selvityksillä, ohjeilla sekä erilaisilla yhteistyöhankkeilla.

Yritysten rikosturvallisuus -selvitys on ainoa valtakunnallinen selvitys, josta saadaan vertailukelpoista tietoa erikokoisten ja eri toimialoilla (kauppa, palvelut, rakentaminen, teollisuus) toimivien yritysten turvallisuustilanteesta. Selvityksiä on laadittu kolmesti – vuosina 2012, 2008 ja 2005. Vuoden 2012 selvitys perustuu 1681 yritysjohtajan vastauksiin.

Koko maan kattavien yritysturvallisuusselvitysten toistaminen on auttanut havaitsemaan muutoksia suomalaisten yritysten turvallisuustilanteessa ja riskienhallinnan tasossa.

Keskuskauppakamarin asiantuntijan Kaisa Saarion ja Helsingin seudun kauppakamarin asiantuntijan Panu Vesterisen laatimia valtakunnallisia selvityksiä on saatavilla myös painettuna (maksuton). Selvityksen pohjalta voidaan myös järjestää koulutusta.

Tutustu tästä Suomen laajimpiin yritysten turvallisuutta kartoittaviin selvityksiin.

Mitä vaikutuksia yritysturvallisuusstrategian toimenpiteiden  toteutumisella on? Mitä on saatu toteutettua?

 Elinkeinoelämän ja viranomaisten laatimassa  kansallisessa yritysturvallisuusstrategiassa on listattu 28 toimenpidettä, joilla parannetaan yritysten turvallisuustilannetta. Esimerkiksi kaupparekisterilain muutoksella parannettiin yritysjohtajien turvaa. Lue uutishuoneen artikkeli
Tutustu arvioon yritysturvallisuusstrategian toimenpiteiden toteutumisesta: Yritysturvallisuusstrategian toteutuminen

 Yritysturvallisuusstrategialla halutaan varmistaa, että suomalaisyrityksillä on edellytykset harjoittaa liiketoimintaansa ilman, että rikollinen toiminta, onnettomuudet ja häiriötilanteet merkittävästi häiritsevät

Kansallinen yritysturvallisuusstrategia Liiketoimintaa turvaamassa
Strategia tiivistetyssä muodossa. Lue artikkeli uutishuoneessa

Avainhenkilöriskit-ohjeilla riskit hallintaan

Avainhenkilöistä huolehtiminen turvaa liiketoiminnan jatkuvuutta! Keskuskauppakamarin Avainhenkilöriskit-oppaseen on koottu neuvoja yrityksen avainhenkilöriskien hallintaan. Ohje on saatavilla maksutta suomeksi ja englanniksi.

Lisätiedot selvityksistä ja oppaista:
Asiantuntija Kaisa Saario, Keskuskauppakamari,
puh. 09 4242 6226, sähköposti: kaisa.saario(at)chamber.fi