Uusi OBA-jaosto valvoo selainkäyttäytymiseen perustuvaa mainontaa

Kuluttajien mahdollisuudet rajoittaa selainkäyttöön perustuvaa mainontaa paranevat. Mainonnan eettisen neuvoston yhteyteen on perustettu uusi selainkäyttöön perustuvaa verkkomainontaa valvova jaosto. OBA- eli Online Behavioral Advertising -jaosto käsittelee tällaisen mainonnan kohdentamiseen liittyviä kuluttajavalituksia.

Business ideas

Jos olet joskus musiikkisivustoilla vierailtuasi alkanut törmätä konserttimainoksiin tai puutarhanhoitoon liittyvien verkkohakujen jälkeen saanut ruohonleikkuritarjouksia, sinuun on saatettu kohdistaa verkkokäyttäytymiseesi perustuvaa mainontaa. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että vieraillessasi tietyllä verkkosivulla tietokoneellesi tallentuu eväste (cookie). Eväste on pieni tiedosto, jota verkkosivusto käyttää tietokoneen tunnistamiseen.

Verkon käyttäjien selainkäyttötietoja kerätään ja ryhmitellään aiheen perusteella, kuten matkailu tai autoilu. Käyttäjästä muodostetaan mielenkiinnon kohteita koskeva profiili sen perusteella, millä verkkosivustoilla hän vierailee. Kerättyjen tietojen avulla voidaan näyttää kullekin kohderyhmälle sopivia bannerimainoksia.

Kun mainos näkyy käyttäjän aikaisemman verkkokäyttäytymisen perusteella, mainoksen reunassa pitäisi näkyä Mainokseni-kuvake eli pieni oikealle osoittava sininen kuvake, jonka sisällä on i-kirjain. Kuvaketta klikkaamalla käyttäjä tulisi ohjata välisivulle, jossa kerrotaan, miksi kuvake on näkyvissä ja miten OBA:sta voi kieltäytyä.

Selainkäyttäytymiseen perustuvan mainonnan voi kieltää mainosvalintoja koskevalla YourOnlineChoices-sivustolla. Jos mainonnan kieltänyt käyttäjä saa kiellosta huolimatta OBA-mainontaa, asiasta voi tehdä valituksen OBA-jaostolle. Muita valitusperusteita ovat esimerkiksi puutteelliset tiedot edellä mainitulla välisivulla tai arkaluontoiseen tietoon perustuva tiedonkeruu samoin kuin tiedonkeruu alle 13-vuotiaalta.

Valituksia käsittelevän OBA-jaoston jäseninä toimivat mainonnan eettisen neuvoston jäsenet. Jaoston sihteeristö toimii Keskuskauppakamarissa. Jaosto soveltaa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisääntöjä. Menettely on alan itsensä rahoittamaa ja organisoimaa; se voi käsitellä vain toimintaan sitoutuneiden yritysten mainoksia. Järjestelmään ovat sitoutuneet alan suurimmat toimijat, jotka ovat IAB Finlandin jäseniä. IAB Finlandilla on lähes 100 jäsenyritystä, jotka ovat esimerkiksi verkkomedioita, mainostoimistoja, verkkomedioiden myyntiyhtiöitä ja tutkimusyrityksiä.