Eero Yrjö-Koskinen: Kiinnostus hiilineutraaliuteen selvässä kasvussa

Keskuskauppakamarin viime syksynä lanseeraama, yritysten ja yhteisöjen hiilineutraaliuteen tähtäävä Ilmastositoumus herättää kasvavaa kiinnostusta eri toimijoiden keskuudessa.

Tiedossa ei ole, että käytössä olisi vastaavaa järjestelmää, joka hiilijalanjäljen laskennan ohella auttaisi organisaatioita hiilineutraaliuden tavoittelemisessa.

Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntijana toimiva Eero Yrjö-Koskinen kertoo käyneensä useita keskusteluja kotimaisten ja kansainvälisten tahojen kanssa suomalaisen innovaation tiimoilta.

Marraskuussa 2019 hyväksytystä, Ilmastositoumuksen nimellä tunnetusta järjestelmästä on järjestetty jo toista kymmentä koulutustilaisuutta, joihin on osallistunut pari sataa yritysten ja yhteisöjen edustajaa. Hakemuksia on hyväksytty tähän mennessä neljä kappaletta. Uusia on vireillä saman verran.

Hakemukseen tarvitaan organisaation hiilijalanjälkeä koskevan laskelman ohella toimenpidesuunnitelma seuraavan viiden vuoden aikana tehtävistä päästövähennyksistä. Hakemus toimitetaan hyväksyttäväksi Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunnalle, joka myöntää oikeuden Ilmastositoumus-tunnuksen käyttöön organisaation markkinoinnissa.

Yritykset, joille on myönnetty Ilmastositoumus-tunnuksen käyttöoikeus, kutsutaan useamman kerran vuodessa yhteen. Verkosto on ainutlaatuinen mahdollisuus vaihtaa ajatuksia ja sparrata päästövähennystyön etenemisestä. Verkoston ensimmäinen tapaaminen järjestetään syyskuussa 2020.

Keskuskauppakamari tukee yrityksiä hiilijalanjäljen laskennassa

Keskuskauppakamari järjestää koulutuksia, joissa perehdytään yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan ja päästövähennyksiin. ”Koulutuksen tarkoituksena on avata Ilmastositoumuksen taustoja ja perehdyttää organisaatioita hiilijalanjäljen laskentaan ja päästövähennysten suunnitteluun. Koulutustilaisuuksissa tarjotaan myös konkreettisia esimerkkejä vastuullisuustyöstä, jonka merkitys on voimakkaassa kasvussa kaikessa liiketoiminnassa.”

”Koronakriisin myötä do no harm -periaate on selvästi vahvistunut kuluttajien ja sijoittajien keskuudessa, mikä näkyy myös päästövähennyksiin kohdistuvina vaatimuksina”, toteaa Yrjö-Koskinen.

Keskuskauppakamari jatkaa päästövähennyskoulutuksia syksyllä 2020. Lisätietoja tilaisuuksien ajankohdista ja hinnoista löytyy oheisesta linkistä.

Kategoriat:Ilmasto, Vastuullisuus, Eero Yrjö-Koskinen