Suuri vientipäivä 2023 kerää kansainvälisen kaupan osaajat yhteen

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka. Kuva: Liisa Takala

Kansainvälisen kaupan toimintaympäristö on suuressa muutoksessa. Pandemia, Venäjän hyökkäyssota ja jännittyneet suurvaltasuhteet ovat pakottaneet yrityksiä muokkaamaan toimintojaan ja varautumaan uusiin mahdollisiin riskeihin. Maailmankauppa hakee nyt monella tapaa uutta järjestystä.

Kansainväliseen kauppaan liittyy nyt erityisen paljon ennakoimattomuutta ja uudenlaisia riskejä. Yrityksissä tiedontarve maailmantilanteesta ja riskeistä, mutta myös markkinamahdollisuuksista, on erittäin suurta. Geoekonomian ja geopolitiikan ymmärtäminen on yrityksissä välttämätöntä, jotta kasvavat riskit hallitaan ja niihin osataan varautua.

Jännitteinen geopoliittinen tilanne on kasvattanut yrityksissä huolta tuotanto- ja arvoketjuista ja liiallisesta Kiina-riippuvuudesta. Keskuskauppakamarin kyselyn (11/2022) mukaan suomalaiset yritykset tarkastelevat kriittisesti tuotanto- ja arvoketjujaan ja työ niiden monipuolistamiseksi on aloitettu. Yrityksistä, joilla on liiketoiminnan kannalta kriittistä Kiina-riippuvuutta, 45 prosenttia kertoi vähentäneensä tai olevansa aikeissa vähentää Kiina-riippuvuuttaan. Samaan aikaan toimitusketjuihin liittyvät vastuullisuusvaatimukset kasvavat.

Geopoliittisten jännitteiden keskellä korostuu samanmielisten ja demokratiaa kunnioittavien maiden kumppanuus. Uudessa kauppapoliittisessa maailmanjärjestyksessä on suomalaisten yritysten osaamiselle ja teknologioille paljon kysyntää. Yhtenäisen lännen tuki Ukrainalle on vahvistanut transatlanttista yhteistyötä. Lähtökohdat Yhdysvaltojen ja Suomen välisen kaupan tiivistämiselle ovat nyt erityisen hedelmälliset. Suomalaisten yritysten kiinnostus Yhdysvaltojen kasvavia markkinoita kohtaan on suurta. Monissa kaupungeissa ja osavaltioissa on käynnissä massiivisia vihersiirtymän ja digitaalisuuden hankkeita, joissa olisi kysyntää suomalaiselle osaamiselle.

Yhdysvaltojen lisäksi suomalaisyrityksillä on kasvavaa kiinnostusta mm. Kanadaa, Japania, Ruotsia, Lähi-Itää ja Afrikkaa kohtaan. Suurta potentiaalia on myös EU:n sisällä Ranskassa ja Espanjassa.

Toimiessani ulkomaankauppaministerinä myin yritysten kanssa suomalaista osaamista maailmalle. Opin, että suomalaisiin luotetaan ja suomalainen osaaminen kiinnostaa kaikkialla. Mieltäni askarruttaa edelleen, miksi niin harva suomalainen yritys hakee kasvua Suomen rajojen ulkopuolelta. Vientimme lepää pääosin edelleen suurten yritysten harteilla. Pienemmistä yrityksistä alle 20 prosenttia hakee kasvua maailmalta. Kansainvälisyys on kuitenkin yrityksille suuri mahdollisuus ja yhä useammalle keino selviytyä.

Lähestyvät eduskuntavaalit tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden keskustelulle Suomen kansainvälistymisen vauhdittamisesta, miten luodaan Suomelle uusi menestystarina ja miten vahvistetaan suomalaisten yritysten globaalia kilpailukykyä muuttuneessa, jännitteisessä maailmassa. Päättäjiltä toivotaan nyt erityisen paljon yrittäjämyönteisyyttä ja kasvuun kannustavia tekoja, sillä maailmalla on rajattomia mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle, jos kilpailukyky on kunnossa.

Suuren vientipäivän mielenkiintoinen puhujajoukko tarjoaa ajatuksia ja ideoita kansainvälisen kaupan vauhdittamiseksi. Päivän aikana on tarjolla valtava määrä tietoa sekä mahdollisuus verkottua alan osaajien kanssa.

Keskuskauppakamarin Suuressa vientipäivässä 7.2.2023 pureudumme geopoliittiseen tilanteeseen ja rohkaisemme yrityksiä tarttumaan avautuviin mahdollisuuksiin sekä löytämään ratkaisuja haastavissa tilanteissa. Nostamme esiin menestystarinoita ja kannustamme yrityksiä kansainvälisille markkinoille.

Tilaisuus on suunnattu kansainvälisillä markkinoilla toimivien tai sinne pyrkivien yritysten johdolle, asiantuntijoille ja tekijöille, päättäjille sekä kaikille kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneille.

Kategoriat:Kansainväliset asiat, Vienti, Tapahtumat, Lenita Toivakka