Alueiden kilpailukyky 2009

Alueiden kilpailukyky – selvitys 2009

Alueiden kilpailukyky 2009 –selvitys tarkastelee alueellisten tekijöiden vaikutusta
yritystoimintaan. Selvityksen tavoitteena on tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat yritysten
sijoittumiseen Suomessa ja miten alueiden kilpailukykyä pitäisi yritysten mielestä kehittää.
Lisäksi selvityksessä on tarkasteltu yritysten oman talouden toteutunutta ja tulevaa
kehitystä.

Selvitys on osa kauppakamarien edunvalvontaa. Kauppakamareilla on Suomessa yli 16 000
jäsentä, joista valtaosa on yrityksiä. Kauppakamarit edistävät yritysten toimintaedellytyksiä.
Keskuskauppakamari toimii koko maassa, kun taas 19 kauppakamaria palvelevat erityisesti
oman toiminta-alueensa yrityksiä.