Askeleet EU:n kauppasopimusten hyödyntämiseen

Tämän oppaan tarkoituksena on auttaa etenkin pk-yrityksiä ymmärtämään EU:n kauppasopimusten merkitys ja tarjota tiivistettyä ohjenuoraa niiden hyödyntämiseen keskittyen tullietuuksien saamiseen tavarakaupassa.