Naisjohtajakatsaus 2/2021

Naiset pörssiyhtiöiden hallituksissa

Tarkastelemme tässä katsauksessa naisten osuutta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Tarkastelemme myös hallitusten valiokuntien sekä osakkeenomistajien nimitystoimikuntien sukupuolijakaumaa.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460