Liikenne

Keskuskauppakamari ja kauppakamarit vaikuttavat liikennepolitiikkaan alueellisesti ja valtakunnallisesti.  Tutustu kauppakamarien vaaliteeseihin!

Kauppakamarien lista tärkeimmistä liikennehankkeista

Kauppakamarit julkaisevat listaa Suomen tärkeimmistä liikenteen korjaus- ja kehittämiskohteista. Tavoitteena on edistää sujuvuutta ja riittävää kuntoa elinkeinoelämälle tärkeillä väylillä. Konkreettinen lista on hyvä työkalu aina, kun liikenteen rahoituksesta päätetään. Listaa voidaan hyödyntää liikennettä koskevassa päätöksenteossa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kauppakamarien esittämillä toimilla voidaan poistaa kuljetusten pullonkauloja ja parantaa väylien kapasiteettia, sujuvuutta sekä liikenneverkon toimivuutta.

Kauppakamarien liikennehankelistaus 2018

 

Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla
– volyymi- ja arvoanalyysi –

Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla – volyymi- ja arvoanalyysissa tarkastellaan, miten eri toimialat käyttävät tieverkkoa. Tarkastelun kohteena ovat maa- ja metsätalous, yhdyskuntien rakentaminen ja käyttö sekä metsä-, elintarvike-, teknologia-, metalli- ja kemianteollisuus. Analyysin perustana ovat Tilastokeskuksen tavarankuljetustilastot, Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilastot sekä Liikenneviraston automaattisten mittauspisteiden (LAM) tuottama tieto.

Volyymi- ja arvoanalyysi on laadittu WSP Finland Oy:n Jorma Mäntysen johdolla (Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan puheenjohtaja vuoden 2018 loppuun saakka). Analyysin tilasivat Liikennevirasto, Infra ry, Maataloustuottajien Keskusliitto MTK, Keskuskauppakamari, Metsäteollisuus ry sekä Elintarvike-, Kemianteollisuus ja Teknologiateollisuus ry:t.

Tutustu julkaisuun

Liikennevaliokunta ja lausunnot

Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan tavoitteena on, että toimintaympäristöä kehitetään pitkäjänteisesti niin, että se tarjoaa yrityksille kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön. Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnassa on mukana yritysjohtajia ja liikenteen ja logistiikan tuntijoita eri puolilta Suomea.  Kaudella 2019- 2020 valiokuntaa luotsaa Rauman sataman toimitusjohtaja Hannu Asumalahti.

Tutustu vaikuttamissuunnitelmaan 2017-2018 tästä. 
Kaikki Keskuskauppakamarin lausunnot löytyvät täältä. Näihin asioihin olemme ottaneet kantaa: Keskuskauppakamarin liikennettä koskevat lausunnot 2017-2018 .

Kauppakamarien vaaliteesit

Kauppakamarien vaaliteeseihin voit tutustua täällä.

Oikeista liikenneratkaisuista kilpailukykyä Suomelle

Suomen liikenneverkoston kehittämisessä on otettava selkeä tavoite: Kuljetusten pitää kulkea tehtaista satamiin 70 km/h keskinopeudella, vuoden jokaisena päivänä. Tarvittavat investoinnit on mahdollista rahoittaa ottamalla käyttöön valtion omistamien infrayhtiöiden ylisuureet taseet.

Kauppakamarien liikenneohjelma Oikeista liikenneratkaisuista kilpailukykyä Suomelle julkaistiin syksyllä 2014.  Lue tiedote tästä: Liikenneverkosto kuntoon ilman uutta velkaa.

Lisätietoa liikenneasioista: Liikenteen asiantuntija Kaisa Saario p.040 561 3597 ja kaisa.saario(at)chamber.fi.