Liikenne

Keskuskauppakamari ja kauppakamarit vaikuttavat liikennepolitiikkaan alueellisesti ja valtakunnallisesti.  Liikenne on yksi kauppakamarien tärkeimmistä edunvalvontakohteista, koska liikenneyhteydet ja logistiikkakustannukset vaikuttavat olennaisesti yritysten kasvuun ja sijoittumispäätöksiin.

Kauppakamarien lista tärkeimmistä liikennehankkeista

Kauppakamarit julkaisevat listaa Suomen tärkeimmistä liikenteen korjaus- ja kehittämiskohteista. Tavoitteena on edistää sujuvuutta ja riittävää kuntoa elinkeinoelämälle tärkeillä väylillä. Konkreettinen lista on hyvä työkalu aina, kun liikenteen rahoituksesta päätetään. Listaa voidaan hyödyntää liikennettä koskevassa päätöksenteossa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kauppakamarien esittämillä toimilla voidaan poistaa kuljetusten pullonkauloja ja parantaa väylien kapasiteettia, sujuvuutta sekä liikenneverkon toimivuutta.

Kauppakamarien liikennehankelistaus 2018

 

Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla
– volyymi- ja arvoanalyysi –

Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla – volyymi- ja arvoanalyysissa tarkastellaan, miten eri toimialat käyttävät tieverkkoa. Tarkastelun kohteena ovat olleet maa- ja metsätalous, yhdyskuntien rakentaminen ja käyttö sekä metsä-, elintarvike-, teknologia-, metalli- ja kemianteollisuus. Analyysin perustana ovat Tilastokeskuksen tavarankuljetustilastot, Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilastot sekä Liikenneviraston automaattisten mittauspisteiden (LAM) tuottama tieto. Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla -volyymi- ja arvoanalyysi on laadittu WSP Finland Oy:n Advisory Services-yksikössä Jorma Mäntysen johdolla. Analyysin ovat tilanneet Liikennevirasto, Infra ry, Maataloustuottajien Keskusliitto MTK, Keskuskauppakamari, Metsäteollisuus ry sekä Elintarvike-, Kemianteollisuus ja Teknologiateollisuus ry:t.

Tutustu julkaisuun

Liikennevaliokunnan vaikuttamissuunnitelma 2017 – 2018 julkaistu

Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan tavoitteena on, että toimintaympäristöä kehitetään pitkäjänteisesti niin, että se tarjoaa yrityksille kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön. Valiokunnan vaikuttamistavoitteet voidaan kiteyttää kolmeen mottoon:

Liikenteen ratkaisut yritysten kilpailukyvyn lähtökohdista.
Toimivilla liikennemarkkinoilla kilpailukykyä.
Kilpailukykyisesti läsnä maailmanmarkkinoilla ja saavutettavissa maailmalta.

Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnassa on mukana yritysjohtajia ja liikenneasiantuntijoita eri puolilta Suomea.  Tutustu vaikuttamissuunnitelmaan tästä.

Kauppakamarien hallitusohjelmatavoitteiden toteutuminen

Kauppakamarien hallitusohjelmatavoitteisiin on kirjattu tavoitteita myös liikenteen osalta. Tutustu hallitusohjelmatavoitteisiin tästä: On rytminmuutoksen aika. Katso miten hallitusohjelmatavoitteet ovat toteutuneet liikenteessä.

Oikeista liikenneratkaisuista kilpailukykyä Suomelle

Suomen liikenneverkoston kehittämisessä on otettava selkeä tavoite: Kuljetusten pitää kulkea tehtaista satamiin 70 km/h keskinopeudella, vuoden jokaisena päivänä. Tarvittavat investoinnit on mahdollista rahoittaa ottamalla käyttöön valtion omistamien infrayhtiöiden ylisuureet taseet.

Kauppakamarien liikenneohjelma Oikeista liikenneratkaisuista kilpailukykyä Suomelle julkaistiin syksyllä 2014.  Lue tiedote tästä: Liikenneverkosto kuntoon ilman uutta velkaa. Liikenneohjelmatyössä on hyödynnetty myös kannanottoa vuodelta 2011: Elinkeinoelämälle tärkeimmät väylät kauppakamarien kannanotto.

Lisätietoa liikenneasioista: Liikenteen asiantuntija Kaisa Saario p.040 561 3597 ja neuvonantaja Samuli Haapasalo p. 040 548 3478. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@chamber.fi.