Liikenne

Keskuskauppakamari ja kauppakamarit vaikuttavat liikennepolitiikkaan alueellisesti ja valtakunnallisesti.  Tutustu kauppakamarien vaaliteeseihin!

Kestävää kilpailukykyä logistiikalla ja liikenneverkoilla – raportista tietoa liikenneverkkojen merkityksestä

Ensi hallituskaudella Suomi on siirtymässä Ruotsin tavoin 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitteluun. Elinkeinoelämän tarpeiden huomioiminen suunnitelmassa on välttämätöntä. Keväällä 2019 julkaistu Kestävää kilpailukykyä logistiikalla ja liikenneverkoilla -raportti tarjoaa tietoa logistiikan ja liikenneverkkojen merkityksestä eri toimialoille. WSP:n laatiman raportin ovat tilanneet kahdeksan kauppakamaria: Helsingin seudun, Turun, Satakunnan, Rauman, Tampereen, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Oulun kauppakamarit.

Tutustu julkaisuun

Kauppakamarien lista tärkeimmistä liikennehankkeista

Kauppakamarit julkaisevat listaa Suomen tärkeimmistä liikenteen korjaus- ja kehittämiskohteista. Listaa voidaan hyödyntää liikennettä koskevassa päätöksenteossa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja samalla parantaa väylien kapasiteettia, sujuvuutta sekä liikenneverkon toimivuutta.

Kauppakamarien liikennehankelistaus 2018

Miten toimialat käyttävät tieverkkoa?

Elinkeinoelämän kuljetukset tieverkolla -volyymi- ja arvoanalyysi kuvaa sitä, miten eri toimialat (metsä-, elintarvike-, teknologia-, metalli- ja kemianteollisuus, maatalous, yhdyskuntien rakentaminen ja käyttö) käyttävät tieverkkoa. WSP:n Jorma Mäntysen (Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan puheenjohtaja 2018 loppuun saakka) laatiman analyysin tilasivat Liikennevirasto, Infra ry, MTK, Keskuskauppakamari, Metsäteollisuus ry sekä Elintarvike-, Kemian- ja Teknologiateollisuus ry:t.

Analyysin perustana ovat Tilastokeskuksen tavarankuljetustilastot, Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilastot sekä Liikenneviraston automaattisten mittauspisteiden (LAM) tuottama tieto.

Tutustu julkaisuun

Liikennevaliokunta ja lausunnot

Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan tavoitteena on, että toimintaympäristöä kehitetään pitkäjänteisesti niin, että se tarjoaa yrityksille kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön. Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnassa on mukana yritysjohtajia ja liikenteen ja logistiikan tuntijoita eri puolilta Suomea.  Kaudella 2019- 2020 valiokuntaa luotsaa Rauman sataman toimitusjohtaja Hannu Asumalahti.

Vaikuttamistyö kiteytyy kolmeen päätavoitteeseen:
1. Liikenneinfra kuntoon
2. Liikenteen kustannusrasitetta ei saa nostaa
3. Liikennejärjestelmä murroksessa – tavoitteena kansainvälisesti kilpailukykyinen liikennejärjestelmä

Tutustu vaikuttamissuunitelmaan 2019 – 2020 tästä

Kaikki Keskuskauppakamarin lausunnot löytyvät täältä. Näihin asioihin olemme ottaneet kantaa: Keskuskauppakamarin liikennettä koskevat lausunnot 2017-2018 .

Kauppakamarien vaaliteesit

Kauppakamarien vaaliteeseihin voit tutustua täällä.

Oikeista liikenneratkaisuista kilpailukykyä Suomelle

Suomen liikenneverkoston kehittämisessä on otettava selkeä tavoite: Kuljetusten pitää kulkea tehtaista satamiin 70 km/h keskinopeudella, vuoden jokaisena päivänä. Tarvittavat investoinnit on mahdollista rahoittaa ottamalla käyttöön valtion omistamien infrayhtiöiden ylisuureet taseet.

Kauppakamarien liikenneohjelma Oikeista liikenneratkaisuista kilpailukykyä Suomelle julkaistiin syksyllä 2014.

Lisätietoa liikenneasioista:

Johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija, Päivi Wood p. 050 478 3990, paivi.wood(at)chamber.fi.