Lausunto U-kirjelmästä komission ehdotuksesta asetukseksi euroseteleiden ja-metallirahojen laillisen maksuvälineen asemasta

Nainen maksaa luottokortilla. Kuvituskuva.

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt Keskuskauppakamarin kirjallista lausuntoa valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi euroseteleiden ja -metallirahojen laillisen maksuvälineen asemasta (käteisasetus) (U 58/2023 vp). Lausuntonaan Keskuskauppakamari esittää kunnioittavasti seuraavan.

Komission ehdotuksen tavoitteena on turvata eurokäteisen rooli laillisena maksuvälineenä sekä varmistaa käteisen laaja hyväksyttävyys ja riittävä saatavuus. Ehdotus on osa yhtenäisvaluuttapakettina julkaistua kokonaisuutta, jossa säädetään myös digitaalisen euron käyttöönottamisesta.

Keskuskauppakamari kannattaa komission ehdotuksen tavoitetta. Keskuskauppakamari tukee pääosin U-kirjelmässä esitettyä valtioneuvoston kantaa. Käteisen vastaanottamisesta kieltäytymisen osalta Keskuskauppakamari katsoo kuitenkin, että Suomen tulisi pyrkiä asetusneuvotteluissa paitsi selventämään myös laajentamaan näitä perusteita. Asetusehdotuksessa esitetyt poikkeukset käteisen rahan vastaanottovelvollisuudesta ovat suomalaisten yritysten näkökulmasta liian suppeat. Asetusneuvotteluissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota poikkeusten oikeasuhtaisuuteen muun muassa turvallisuusnäkökohtiin, toimintaympäristöön ja asiakaspalvelun sujuvuuteen sekä käteisen käsittelyn kustannuksiin liittyen. Etukäteen tehty käteisen yksipuolinen poissulkeminen maksutapahtumissa tulisi Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan olla sallittua silloin, kun siihen on perusteltu syy.

Kajala Ville

Ville Kajala

Johtava asiantuntija, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeus, corporate governance

+358 50 376 1460

Kategoriat:Lainsäädäntö, Ville Kajala