Liiketapalautakunta (LTL)

Liiketapalautakunta antaa pyynnöstä lausuntoja siitä, onko elinkeinotoiminnassa tehty toimenpide hyvän liiketavan vastainen tai muutoin sopimaton. Lausuntopyynnön voi tehdä hyödyntäen valmiita lomakepohjia.

Liiketapalautakunta käsittelee muun muassa harhaanjohtavaa ja vertailevaa markkinointia, toisen yrityksen maineen ja tunnettuuden hyväksikäyttöä, kilpailijan halventamista sekä jäljittelyä koskevia asioita. Lautakunta ei lausu sopimusoikeudellisista eikä teollis- tai tekijänoikeudellisista kysymyksistä.

Liiketapalautakunnan etuina ovat muun muassa asiantuntijuus, nopeus ja käsittelyn luottamuksellisuus. Keskimääräinen käsittelyaika on pari kuukautta. Asian käsittely on kirjallista. Lausunnon pyytäjiä voi olla yksi tai useampia. Lausuntoa voi pyytää myös englannin kielellä.

Lautakunnan luottamuksellinen lausunto voidaan pyynnöstä julkistaa, jos sen ratkaisua ei ole noudatettu.

Yritys voi pyytää lautakunnalta ennakkolausuntoa siitä, onko suunniteltu menettely hyvän liiketavan mukaista.

Lausuntomaksu