Pyydä lausuntoa

Mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja siitä, onko markkinointi hyvän tavan mukaista.

Yksilöi lausuntopyynnössäsi, mistä haluat pyytää lausuntoa ja perustele, miksi pyydät lausuntoa. Ota huomioon, ettei neuvostolla ole toimivaltaa käsitellä esimerkiksi harhaanjohtavaa markkinointia.

Yksityishenkilölle lausuntopyyntö on maksuton.

Elinkeinonharjoittajan pyytämän lausunnon hinta on 2 200 euroa. Järjestön tai muun yhteisön pyytämän lausunnon hinta on 1 200 euroa.

Ennakkolausunnon hinta on 900 euroa kappale tai neljä ennakkolausuntoa kahden vuoden kuluessa 3 000 euroa. Ennakkolausuntoa voi pyytää tästä.


Henkilötietosi

Väärällä nimellä tai nimimerkillä laadittua lausuntopyyntöä ei käsitellä kuten ei myöskään lausuntopyyntöä, jossa lausunnonpyytäjän yhteystiedot eivät pidä paikkaansa. Lausunnon pyytäjän nimi ei ilmene lausunnosta. Markkinoijalle ja muille mahdollisille asianosaisille välitetään lausunnonpyytäjän nimi, mutta ei yhteystietoja.

Lausuntopyyntö talletetaan neuvoston lausuntopyyntöjen käsittelyjärjestelmään. Tehdessäsi lausuntopyynnön hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn. Ne ovat tarpeen, jotta neuvosto voi olla sinuun yhteydessä asian käsittelyyn liittyen.

 

  • Nimettömiä tai nimimerkillä tehtyjä lausuntopyyntöjä ei käsitellä. Lausunnon pyytäjän yhteystietoja ei välitetä markkinoijalle.
  • Mainoksen yksilöinti

  • Mikäli mahdollista, liitä mainos lausuntopyyntöösi. Jos kyseessä on verkkosivulla oleva mainos, ota ystävällisesti koko sivusta kuvakaappaus ja tallenna se PDF-muodossa.

 

Postitse toimitettava lausuntopyyntö tulee lähettää osoitteella:
Mainonnan eettinen neuvosto
Keskuskauppakamari
PL 1000
00101 Helsinki