Pyydä lausuntoa

Mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja siitä, onko markkinointi hyvän tavan mukaista.

Yksilöi lausuntopyynnössäsi, mistä haluat pyytää lausuntoa ja perustele, miksi pyydät lausuntoa. Ota huomioon, ettei neuvostolla ole toimivaltaa käsitellä esimerkiksi harhaanjohtavaa markkinointia.

Yksityishenkilölle lausuntopyyntö on maksuton.

Elinkeinonharjoittajan pyytämän lausunnon hinta on 2 200 euroa. Järjestön tai muun yhteisön pyytämän lausunnon hinta on 1 200 euroa.

Ennakkolausunnon hinta on 1000 euroa. Löydät lisätietoa ennakkolausunnon pyytämisestä tästä.


Henkilötietosi

Lausunnonpyytäjän nimi ei ilmene annetusta lausunnosta. Markkinoijalle ja muille mahdollisille asianosaisille välitetään lausunnonpyytäjän nimi, mutta ei hänen yhteystietojaan.

Lausuntopyyntö talletetaan neuvoston lausuntopyyntöjen käsittelyjärjestelmään. Tehdessäsi lausuntopyynnön hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn. Henkilötietosi ovat tarpeen, jotta neuvosto voi olla sinuun yhteydessä asian käsittelyyn liittyen.