Pyydä lausuntoa

Neuvosto antaa lausunnon siitä, onko mainos tai muu markkinointi hyvän tavan mukaista. Yksilöi mistä haluat pyytää lausuntoa ja kerro, miksi se on mielestäsi hyvän tavan vastainen. Lähetä lausuntopyyntö alla olevalla lomakkeella. Nimettömiä lausuntopyytöjä ei käsitellä. Neuvosto ei julkaise lausunnon pyytäjän nimeä verkkosivuilla julkaistavassa lausunnossa. Yksityishenkilölle lausuntopyyntö on maksuton.

Elinkeinonharjoittajan pyytämän lausunnon hinta on 2 000 euroa. Järjestön tai muun yhteisön pyytämän lausunnon hinta on 300 euroa.

Ota huomioon, ettei mainonnan eettinen neuvosto ota kantaa mainoksen

  • hyvän maun mukaisuuteen
  • totuudenvastaisuuteen
  • harhaanjohtavuuteen

Ennakkolausunnon hinta on 750 euroa.

  • Nimettömiä valituksia ei käsitellä. Valituksen tekijän yhteystietoja ei välitetä mainostajalle.
  • Mainoksen yksilöinti

  • Esim. radio- tai TV-kanava, verkkosivu, lehden nimi, ulkomainoksen paikka
  • Mikäli mahdollista, liitä lausuntopyyntöösi kyseinen mainos. Jos kyseessä on verkkosivulla oleva mainos, ota ystävällisesti koko sivusta kuvakaappaus ja tallenna se PDF-muodossa.

 

Postitse toimitettava lausuntopyyntö tulee lähettää osoitteella:
Mainonnan eettinen neuvosto
Keskuskauppakamari
PL 1000
00101 Helsinki
Faksi 09 4242 6257