Pyydä lausuntoa

Mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu markkinointi hyvän tavan mukaista.

Yksilöi lausuntopyynnössäsi, mistä haluat pyytää lausuntoa ja perustele, miksi pyydät lausuntoa. Ota huomioon, ettei neuvostolla ole toimivaltaa käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita:

  • totuudenvastainen markkinointi
  • harhaanjohtava markkinointi
  • markkinoinnin hyvän maun mukaisuus
  • piilomarkkinointi siinä tapauksessa, että se julkaistaan viestimessä, joka on sitoutunut julkisen sanan neuvoston (JSN) toimintaan

Yksityishenkilölle lausuntopyyntö on maksuton.

Elinkeinonharjoittajan pyytämän lausunnon hinta on 2 000 euroa. Järjestön tai muun yhteisön pyytämän lausunnon hinta on 300 euroa.

Ennakkolausunnon hinta on 750 euroa. Ennakkolausuntoa voi pyytää tästä.


Henkilötietosi

Nimettömiä lausuntopyyntöjä ei käsitellä. Lausunnon pyytäjän nimeä ei kuitenkaan julkaista verkkosivuilla julkaistavassa lausunnossa. Markkinoijalle ja muille mahdollisille asianosaisille välitetään lausunnonpyytäjän nimi, mutta ei yhteystietoja.

Lausuntopyyntö talletetaan neuvoston lausuntopyyntöjen käsittelyjärjestelmään. Tehdessäsi lausuntopyynnön hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn. Niitä tarvitaan, jotta neuvosto voi olla sinuun yhteydessä asian käsittelyyn liittyen.

 

  • Nimettömiä lausuntopyyntöjä ei käsitellä. Lausunnon pyytäjän yhteystietoja ei välitetä markkinoijalle.
  • Mainoksen yksilöinti

  • Mikäli mahdollista, liitä mainos lausuntopyyntöösi. Jos kyseessä on verkkosivulla oleva mainos, ota ystävällisesti koko sivusta kuvakaappaus ja tallenna se PDF-muodossa.

 

Postitse toimitettava lausuntopyyntö tulee lähettää osoitteella:
Mainonnan eettinen neuvosto
Keskuskauppakamari
PL 1000
00101 Helsinki