Pyydä lausuntoa

Mainonnan eettinen neuvosto antaa lausuntoja siitä, onko mainos tai muu markkinointi hyvän tavan mukaista.

Yksilöi lausuntopyynnössäsi, mistä haluat pyytää lausuntoa ja kerro, miksi se on mielestäsi hyvän tavan vastainen. Ota huomioon, ettei neuvostolla ole toimivaltaa käsitellä esimerkiksi seuraavia asioita:

  • totuudenvastainen markkinointi
  • harhaanjohtava markkinointi
  • markkinoinnin hyvän maun mukaisuus
  • piilomainonta siinä tapauksessa, että se julkaistaan viestimessä, joka on sitoutunut julkisen sanan neuvoston (JSN) toimintaan

Yksityishenkilölle lausuntopyyntö on maksuton.

Elinkeinonharjoittajan pyytämän lausunnon hinta on 2 000 euroa. Järjestön tai muun yhteisön pyytämän lausunnon hinta on 300 euroa.

Ennakkolausunnon hinta on 750 euroa. Ennakkolausuntoa voi pyytää tästä.


Henkilötietosi

Nimettömiä lausuntopyyntöjä ei käsitellä. Lausunnon pyytäjän nimeä ei kuitenkaan julkaista verkkosivuilla julkaistavassa lausunnossa. Mainostajalle ja muille mahdollisille asianosaisille (esim. mainostoimisto) välitetään lausunnonpyytäjän nimi, mutta ei yhteystietoja.

Lausuntopyyntö talletetaan neuvoston lausuntopyyntöjen käsittelyjärjestelmään. Tehdessäsi lausuntopyynnön hyväksyt tietojesi käsittelyn. Nimesi ja yhteystietosi tarvitaan, jotta neuvosto voi olla sinuun yhteydessä asian käsittelyyn liittyen, esimerkiksi lausunto lähetetään lausunnonpyytäjälle sähköpostitse.

 

  • Nimettömiä lausuntopyyntöjä ei käsitellä. Lausuntopyynnön tekijän yhteystietoja ei välitetä mainostajalle.
  • Mainoksen yksilöinti

  • Esim. radio- tai TV-kanava, verkkosivu, lehden nimi, ulkomainoksen paikka
  • Mikäli mahdollista, liitä lausuntopyyntöösi kyseinen mainos. Jos kyseessä on verkkosivulla oleva mainos, ota ystävällisesti koko sivusta kuvakaappaus ja tallenna se PDF-muodossa.

 

Postitse toimitettava lausuntopyyntö tulee lähettää osoitteella:
Mainonnan eettinen neuvosto
Keskuskauppakamari
PL 1000
00101 Helsinki
Faksi 09 4242 6257