Markkinointiin sovellettavat säännöt

Mainonnan eettinen neuvosto soveltaa Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisääntöjä.

ICC:n markkinointisäännöt 2018

ICC:n markkinointisäännöt 2011

  • Mainonnan eettinen neuvosto soveltaa ICC:n markkinointisääntöjä 2018 niiden asioiden osalta, jotka ovat tulleet vireille 1.9.2019 alkaen.

ICC:n markkinointisääntöjen päivitys 2018 on muuttanut joidenkin artikloiden numerointia. Katso alla näkyvä listaus:

Aikaisempi artiklanumero -> nykyinen artiklanumero:
Artikla 4 Yhteiskunnallinen vastuu -> Artikla 2
Artikla 2 Hyvä tapa -> Artikla 3
Artikla 3 Rehellisyys -> Artikla 4
Artikla 8 Toteennäyttäminen -> Artikla 6
Artikla 9 Markkinoinnin tunnistettavuus -> Artikla 7
Artikla 10 Markkinoijan tunnistettavuus -> Artikla 8
Artikla 6 Teknisen ja tieteellisen tiedon sekä niihin liittyvien käsitteiden käyttäminen -> Artikla 9
Artikla 7 Ilmaisut ”ilmainen” ja ”takuu” -> Artikla 10
E luku Ympäristöväittämät -> D luku

Mainonnan eettisellä neuvostolla on myös hyvää markkinointitapaa koskevat periaatteet. Ne täydentävät ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan syrjintäsäännöstä (vuoden 2018 säännöt). Artiklan mukaan ”Markkinoinnissa on kunnioitettava ihmisarvoa. Markkinoinnissa ei saa yllyttää syrjintään. Markkinoinnissa ei saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi etniseen tai kansalliseen alkuperään, uskontoon, sukupuoleen, ikään, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen.”

Mainonnan eettisen neuvoston hyvää markkinointitapaa koskevat periaatteet

1. Mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos

a) naista tai miestä käytetään katseenvangitsijana tai seksiobjektina ja sukupuolta käytetään alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla;

b) naista tai miestä käytetään seksiobjektina tai asiattomasti katseenvangitsijana eikä sillä ole mainostettavan tuotteen tai palvelun kanssa mitään tekemistä; tai

c) mainoksessa on seksuaalisia vihjailuja tahi lupauksia, joilla ei ole mainostettavan tuotteen kanssa mitään tekemistä.

2. Mainos on hyvän markkinointitavan vastainen, jos siinä väitetään tai vihjataan, että toisen sukupuolen asema on sosiaalisesti, taloudellisesti tai kulturellisesti alempiarvoinen kuin toisen, tai jos mainoksessa ylläpidetään kaavamaista roolikäsitystä siitä, mikä on tyypillistä tai tunnusomaista naisille tai miehille tai heidän persoonallisuudelleen tai työskentelylleen.

3. Mainos ei ole hyvän markkinointitavan vastainen vain sen vuoksi, että siinä esiintyy vähäpukeisia tai alastomia ihmisiä, jos heitä ei ole kuvattu alentavalla, väheksyvällä tai halventavalla tavalla.