Listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittäminen

Keskuskauppakamari edistää hyvän hallinnoinnin periaatteiden juurtumista myös listaamattomiin yhtiöihin.

Keskuskauppakamarin hallitus on antanut kannanoton listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämiseksi. Suurimpien listaamattomien yhtiöiden tulee kannanoton mukaan noudattaa soveltuvin osin listayhtiöille annettua suositusta hyvästä hallinnoinnista.

Kannanottoon sisältyy asialuettelo listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämiseksi. Sillä pyritään tukemaan hallinnoinnin kehittämisessä niitä listaamattomia yrityksiä, joiden noudatettavaksi listayhtiöiden suositus on liian raskas, mutta jotka haluavat aktiivisesti kehittää toimintojaan hyvän hallinnointitavan mukaisesti. Asialuettelon noudattaminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Kannanotto listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämiseksi

Päivitetty asialuettelo on julkaistu huhtikuussa 2016.

Päivitetty asialuettelo listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämiseksi (2016)
Agenda för utveckling av onoterade bolags förvaltning (2016)
Upload Agenda for improving the Corporate Governance of Unlisted Companies  (2016)

***

Asialuettelo listaamattomien yhtiöiden hallinnoinnin kehittämiseksi
Improving Corporate Governance of Unlisted Companies
En agenda för utvecklingen av de icke börsnoterade bolagens förvaltning
РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В НЕКОТИРУЕМЫХ КОМПАНИЯХ – Corporate Governance (venäjänkielinen versio)