MEN 2/2023 New Bubbleroom Sweden AB

Lausunto:
2/2023
Markkinoija:
New Bubbleroom Sweden AB
Media:
sovellus
Päätös:
huomautus
Artikla:
7 artikla - Markkinoinnin tunnistettavuus

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Markkinointi ei ollut tunnistettavissa markkinoinniksi ICC:n markkinointisääntöjen edellyttämällä tavalla.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä New Bubbleroom Sweden AB:n markkinoinnista. Mainos on julkaistu Instagram-tilillä sarasieppi. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu on piilomainontaa.

Markkinointi

New Bubbleroom Sweden AB:n mainos on julkaistu Instagram-tilillä sarasieppi.

Julkaisun kuvassa Sara Sieppi poseeraa joulukuusen vieressä valkoisessa kietaisumekossa. Julkaisussa on kuvan ohella teksti: ”Joulufiilistelyjä ei oo sitten koskaan liikaa, eikä oo myöskään yhtään aikaista ottaa niit pakollisia ja vaivaannuttavia kuvia kuusen kaa❤️ kaupallinen yhteistyö: @bubbleroom koodilla SARA -10% extra-alennus kaikesta (koskee myös aletuotteita).”

Markkinoijan vastaus

Markkinoija ei ole antanut vastausta asiassa.

Median vastaus

Yhteistyö oli toteutettu yhdessä Bubbleroomin kanssa, kuten kuvaan oli merkitty. Teksti

oli erittäin lyhyt, joten kaupallinen yhteistyö käy selvästi ilmi siitä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinointisäännöt

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava esitystavasta ja mediasta riippumatta selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi. Mainoksen, mukaan lukien ”natiivimainos”, on oltava heti tunnistettavissa mainokseksi, kun se julkaistaan mediassa, jossa on uutisia tai muuta toimituksellista aineistoa. Tarvittaessa mainos on merkittävä mainokseksi.

Markkinoinnin kaupallinen tarkoitus tulee käydä selkeästi ilmi. Kuluttajaa ei tule johtaa harhaan menettelyn kaupallisen luonteen osalta. Tuotteen markkinointia ei tule naamioida esimerkiksi markkinatutkimukseksi, kuluttajakyselyksi, käyttäjän tuottamaksi sisällöksi, yksityiseksi blogiksi, henkilökohtaiseksi julkaisuksi sosiaalisessa mediassa tai riippumattomaksi arvosteluksi.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 23.2 artiklan mukaan markkinoija on vastuussa kaikesta markkinoinnistaan.

ICC:n markkinointisääntöjen suoramarkkinointia ja digitaalista markkinointia koskevan C luvun C1 artiklan mukaan markkinoinnin tulee olla selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi perussääntöjen 7 artiklan edellyttämällä tavalla. Otsikko tai muu aihetta kuvaava tunniste ei saa olla harhaanjohtava, ja viestinnän kaupallista luonnetta ei saa peitellä.

Kun markkinoija on antanut tai tarjonnut vastiketta tuotteen suosittelemisesta tai sen arvioinnista, menettelyn kaupallinen luonne tulee käydä selkeästi ilmi. Tällaisesta menettelystä ei tule syntyä sellaista kuvaa, että se olisi yksittäisen kuluttajan tai muun tahon omaehtoinen lausuma.

Markkinoijan tulee varmistaa, että sen sosiaalisen median sivuston tai profiilin kaupallinen luonne ilmenee selkeästi, ja että niissä noudatetaan hyvää liiketapaa.

Tulee välttää sellaisen kuvan, äänen tai tekstin käyttöä, joka kokonsa tai muun visuaalisen ominaisuutensa vuoksi on omiaan heikentämään markkinoinnin luettavuutta tai ymmärrettävyyttä.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys Instagram-tilillä julkaistusta mainoksesta. Lausunnonpyytäjän mukaan kysymys on piilomainonnasta.

Mainonnan eettinen neuvosto toteaa, että mainostunniste ”Kaupallinen yhteistyö” ei ole heti julkaisun tekstin alussa. Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei julkaisu ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi.

Edellä mainituilla perusteilla mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että markkinoija ja vaikuttaja ovat menetelleet ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 7 artiklan ja ICC:n markkinointisääntöjen C luvun C1 artiklan vastaisesti. 

Mainonnan eettinen neuvosto korostaa, että selkeänä mainostunnisteena voidaan pitää ilmaisua ”mainos”. Mainostunniste tulee olla kuluttajalle helposti havaittavissa. heti Instagram-tekstin alussa ja jokaisessa tarinajulkaisussa.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston puheenjohtaja varatuomari Päivi Romanov ja jäsenet General Counsel Leia Ahlström, varatuomari Pia Kumpulainen, Senior Advisor Tommi Pelkonen, kuluttaja-asiainneuvos Anja Peltonen, emerituspäätoimittaja Ville Pohjonen ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Suurpää.

Päivi Romanov                                         Paula Paloranta

puheenjohtaja                                           sihteeri

Lausunto:              MEN 2/2023

Markkinoija:          New Bubbleroom Sweden AB

Media:                   Semihima Oy (aputominimi: Sara Sieppi)

                               Instagram-käyttäjänimi: sarasieppi

Alusta:                  Instagram                

Päätös:                 Huomautus