MEN 31/2021: Freska Finland Oy

Lausunto:
MEN 31/2021
Markkinoija:
Freska Finland Oy
Media:
ulkomainos / mainos myymälässä
Päätös:
vapauttava
Artikla:
12 artikla - Halventaminen
1 artikla - Perusperiaatteet
2 artikla - Yhteiskunnallinen vastuu

Mainonnan eettinen neuvosto

LAUSUNTOTIIVISTELMÄ: Kotisiivouspalvelua tarjoavan yrityksen markkinointi oli hyvän tavan mukaista.

Lausuntopyyntö

Mainonnan eettinen neuvosto on saanut lausuntopyynnön yksityishenkilöltä Freska Finland Oy:n ulkomainoksista. Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan mainokset ovat hyvän tavan vastaisia, koska niissä tietyn asuinalueen asukkaat leimataan muukalaiskammoisiksi, rasistisiksi ja tyhmiksi.

Markkinointi

Mainoskampanja sisältää neljä kotisiivouspalvelumainosta. Kysymyksessä olevat ulkomainokset ovat sijainneet Iso Roobertinkadulla Helsingissä. Mainosten sisältö on seuraava:

”Täällä kulmilla kuulemma hieman tutisuttaa maahanmuutto. Älkää peljätkö. <3 Meillä on ollut kunnia työllistää Suomessa tuhansia upeita ihmisiä yli 60 maasta – jokainen heistä on seremonian arvoinen. Freska kotisiivous. #maahanmuuttoriittinen

P.S. Tilaa meiltä ammattilaisten kotisiivous. Se vähentää arjen perushuolia – ehkä pelkoakin. Rakkaudella, Freska. #maahanmuuttoriittinen

Ylpeästi maahanmuuttoriittinen. Riitti (latinan sanasta ritus) on pyhä juhlameno tai seremonia. Olemme työllistäneet tuhansia upeita ihmisiä yli 60 maasta – jokainen heistä on seremonian arvoinen. Freska kotisiivous. #maahanmuuttoriittinen

Meillä tekee töitä yli 700 ihmistä yli 60 maasta. #maahanmuuttoriittinen. Riitti (latinan sanasta ritus) on pyhä juhlameno tai seremonia. Freska kotisiivous.”

Markkinoijan vastaus

Ulkomainoskampanjan mainokset ovat olleet Iso Roobertinkadulla, koska Perussuomalaiset rp:n puoluetoimisto sijaitsee sen välittömässä läheisyydessä. Mainospaikka ei siten ole valittu asuinalueen ihmisten vuoksi. Kampanjassa ei aliarvioida yleisön älykkyysosamäärää eikä siinä ole tavoiteltu raamatullista sävyä. Pidämme yleisöä älykkäänä, sivistyneenä ja kampanjaviestin yhteiskunnallisen yhteyden ymmärtävänä. Toisinaan yliarvoimme, kuinka paljon lukijalla on aikaa ja mahdollisuuksia prosessoida mainossisällön yksityiskohtia, vivahteita ja mainoksen piilevää kulttuurisidonnaista yhteyttä.

Mainonnan eettisen neuvoston lausunto

Sovellettavat säännöt

Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) markkinoinnin perussääntöjen 1 artiklan mukaan markkinoinnin on oltava lain ja hyvän tavan mukaista, rehellistä ja totuudenmukaista. Markkinoinnissa on otettava huomioon yhteiskunnallinen ja ammatillinen vastuu asianmukaisella tavalla. Markkinoinnissa on noudatettava hyvää liiketapaa. Markkinointi ei saa heikentää yleisön luottamusta markkinointiin.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 2 artiklan mukaan markkinoinnissa on kunnioitettava ihmisarvoa. Markkinoinnissa ei saa yllyttää syrjintään. Markkinoinnissa ei saa sallia syrjintää, joka perustuu esimerkiksi etniseen tai kansalliseen alkuperään, uskontoon, sukupuoleen, ikään, vammaisuuteen tai seksuaaliseen suuntautumiseen.

ICC:n markkinoinnin perussääntöjen 12 artiklan mukaan markkinoinnissa ei saa halventaa tai väheksyä tiettyä henkilöä, ihmisryhmää, yritystä, organisaatiota, elinkeinotoimintaa, ammattia tai tuotetta.

Asian arviointi

Asiassa on kysymys kotisiivouspalvelua tarjoavan yrityksen mainoskampanjasta. Lausunnonpyytäjän mukaan mainos leimaa tietyn kaupunginosan asukkaat muukalaiskammoisiksi ja rasistisiksi. Markkinoijan mukaan mainokset on haluttu julkaista Perussuomalaiset rp:n puoluetoimiston lähellä. Markkinoija kiistää, että mainospaikan valintaan olisi vaikuttanut käsitys siitä, millaisia kaupunginosan asukkaat ovat.

Mainoksia kokonaisuutena arvioiden mainonnan eettinen neuvosto katsoo, ettei niiden voida katsoa olevan ICC:n markkinointisääntöjen vastaisia. Mainokset eivät ole hyvän tavan vastaisia.

Asian käsittelyyn ovat osallistuneet mainonnan eettisen neuvoston varapuheenjohtaja varatuomari Sanna Holkeri ja jäsenet vastaava päätoimittaja Iina Artima-Kyrki, Marketing Strategist Heini Hussam, varatuomari Pia Kumpulainen, Head of Strategic Branding & CI Caroline Lilius ja Senior Advisor Tommi Pelkonen.

Sanna Holkeri                                                              Paula Paloranta
varapuheenjohtaja                                                      sihteeri

ASIASANA: MAAHANMUUTTO

Lausunto:                          MEN 31/2021
Markkinoija:                      Freska Finland Oy
Media:                                Ulkomainos
Päätös:                              Vapauttava lausunto