Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19- epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi (62/2020 vp)

Lue lausunto tästä

  • Lausunnon saaja: Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta
  • Lausunnon pvm: 8.5.2020
  • Kirjoittaja: Päivi Wood
  • Titteli: Liikenne- ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija
Muokattu 8.5.2020