Ark-byroo ja Haaga-Helia mukaan Keskuskauppakamarin Ilmastositoumukseen

Keskuskauppakamarin vastuullisuuslautakunta on hyväksynyt arkkitehtitoimisto Ark-byroon ja ammattikorkeakoulu Haaga-Helian hakemukset hiilineutraaliutta tavoittelevaan Ilmastositoumus-järjestelmään. 

”Ark-byroon ja Haaga-Helian hakemukset osoittavat, että Ilmastositoumus soveltuu hyvin erilaisten organisaatioiden tarpeisiin. Yritysten ohella myös yhteisöt ovat kiinnostuneet päästöjen vähentämisestä. Ark-byroo ja Haaga-Helia ovat nyt eturintamassa pienentämässä toimintansa ilmastovaikutuksia”, sanoo Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen.


Yrjö-Koskinen uskoo, että koronakriisin myötä kuluttajien vaatimukset ja organisaatioiden tarve kehittää liiketoiminnan vastuullisuutta kasvaa entisestään ja vähähiilisyys on tulevaisuudessa olennaisen tärkeä menestystekijä. 

”Yritämme toteuttaa arvojamme valinnoissamme eli pyrimme pitkällä tähtäimellä vastuulliseen toimintaan sekä hiilijalanjäljen että -kädenjäljen osalta. Laskenta tuotti hieman päänvaivaa, mutta auttoi meitä ymmärtämään, mikä osa nykyisestä toiminnastamme on kaikkein kuormittavinta. Olemme uuden ajan alussa ja innoissamme haasteesta”, kertoo Arb-byroon toimitusjohtaja Marianna Heikinheimo.

”Suomen toiseksi suurimpana ja leimallisesti yritysten ammattikorkeakouluna haluamme kantaa oman yhteiskuntavastuumme. Tulevien liike-elämän asiantuntijoiden kouluttajana rooliimme kuuluu vahva tulevaisuuteen katsominen. Toimialasta riippumatta vastuullisuudesta on tullut olennainen osa liiketoimintaa”, toteaa Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko.

Keskuskauppakamari lanseerasi Ilmastositoumuksen nimellä tunnetun päästövähennysjärjestelmän syksyllä 2019. Järjestelmän avulla yritykset sitoutuvat tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä. Järjestelmään hyväksytyt yritykset ja yhteisöt laativat toimenpide-esityksen, jonka avulla ne pienentävät päästöjään seuraavan viiden vuoden aikana.

Keskuskauppakamari järjestää Ilmastositoumuksen tiimoilta koulutustilaisuuksia, joissa perustietojen ohella paneudutaan osallistuvien yritysten ja yhteisöjen hiilijalanjäljen laskentaan. Tiedot seuraavista koulutuksista löytyvät oheisesta linkistä.

Kategoriat:Ilmasto, Vastuullisuus, Eero Yrjö-Koskinen