IPR-tuomioistuimen oikeudenkäyntimaksu on varsinkin pk-yrityksille liian korkea

Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri.

Markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksu on yrityksille tällä hetkellä 2 050 euroa. Ennen kuin uusi tuomioistuinmaksulaki tuli voimaan tammikuussa 2016, maksu oli 244 euroa. Keskuskauppakamarin lakimies Erkko Meri on huolissaan siitä, että korkea oikeudenkäyntimaksu estää pahimmassa tapauksessa oikeuteen pääsemisen varsinkin pienten yritysten kohdalla.

Markkinaoikeudessa vireille tulleiden tavaramerkkivalitusasioiden määrä on ollut laskussa viimeiset viisi vuotta. Kun vuonna 2015 vireille tulleita asioita oli vielä 46, vuonna 2019 määrä oli enääkolme (tilanne joulukuussa). Määrä on laskenut tasaisesti joka vuosi maksukorotuksen jälkeen.

Meren mukaan korkeat oikeudenkäyntimaksut IPR-asioissa on yksi mahdollinen selittävä tekijä valitusasioiden alhaiseen määrään. Vuonna 2016 tehty korotus oli lähes kahdeksankertainen.

”On syytä korostaa, että esimerkiksi tavaramerkkejä koskevat valitukset ja riidat eivät koske vain suuria ja vakavaraisia yrityksiä, vaan myös pienempiä toimijoita, kuten startup-yrityksiä. Tällaisilla yrityksillä resurssit saattavat olla hyvin rajalliset. Pienten toimijoiden kohdalla korkeat oikeudenkäyntimaksut voivat pahimmassa tapauksessa estää oikeuteen pääsyn”, Meri sanoo.

Meren mukaan IPR:t ja niiden tehokas suojaaminen ovat merkittävä osa yritysten kilpailukykyä. Keskuskauppakamari on jo aikaisemmin ilmaissut huolensa IPR-tuomioistuimen korkeista oikeudenkäyntimaksuista. Korkea maksu on ongelmallinen erityisesti hallinnollisissa valitusasioissa.

”Korkeat maksut valitusasioissa voivat johtaa siihen, että IPR-oikeuksien suojaamisen kulut nousevat huomattavan suuriksi verrattuna maksuihin esimerkiksi muissa EU-maissa. Tällä puolestaan voi olla vaikutusta siihen, kuinka aktiivisesti oikeudenhaltijat rekisteröivät oikeuksiaan Patentti- ja rekisterihallituksen kautta.”

Meren mukaan tavaramerkkivalitusasioiden lukumäärään vaikuttavat useat tekijät. Valitusasioiden määrien voimakas putoaminen herättää kuitenkin paljon kysymyksiä.

”Jos asiamäärät pysyvät myös jatkossa alhaisina, on nähdäkseni selvää, että korkeilla oikeudenkäyntimaksuilla on ollut vaikutusta. IPR-tuomioistuimen oikeudenkäyntimaksu, 2 050 euroa, on jo nyt sen verran korkea, että mikäli korotuksiin ryhdytään jatkossa, niiden tulee olla erittäin maltillisia”, Meri toteaa.

”Oikeusministeriön on myös tärkeää analysoida, minkäkokoiset yritykset ovat olleet edustettuina markkinaoikeudessa IPR-asioissa. On aihetta epäillä, että varsinkin aloittaneiden ja pienten yritysten kohdalla korkeat maksut ovat voineet vaikuttaa suojan hakemiseen. Kun oikeudenkäyntimaksujen kohtuullista tasoa arvioidaan, on tärkeää kuulla niitä elinkeinoelämän toimijoita, jotka ovat IPR-asioiden kanssa päivittäin tekemisissä”, Meri sanoo.

Kategoriat:IPR, Erkko Meri