Kauppakamarikysely: Puolet yrityksistä ennakoi tutkimus- ja kehitystoiminnan kasvua verokannustimen myötä 

Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää. Kuva: Liisa Takala.

Kauppakamarien jäsenyrityksille tehdyn kyselyn mukaan noin puolet vastaajayrityksistä arvioi tutkimus- ja kehitystoimintansa kasvavan hallituksen valmistelussa olevan tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustimen myötä. Kyselyn mukaan keskisuurista yrityksistä yli puolet ja suurista yrityksistä yli 60 prosenttia aikovat lisätä T&K-toimintaansa verokannustimen myötä. Positiivisimman vastaanoton verokannustin saa teollisuusyrityksissä. Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija muistuttaa, että verokannustin on säädettävä yksityiskohdiltaan selkeäksi ja neutraaliksi, jotta se olisi laajasti yritysten hyödynnettävissä. 

Kesäkuun alussa toteutetun kyselyn perusteella noin kymmenen prosenttia kauppakamareiden jäsenyrityksistä katsoo, että uusi tutkimus- ja kehitystoiminnan verokannustin lisäisi merkittävästi yrityksen tutkimus- ja kehitystoimintaa. Lisäksi lähes 40 prosenttia vastaajista uskoo verokannustimen lisäävän T&K-toimintaa jonkin verran. Noin kolmannes yrityksistä ei usko T&K-toiminnan lisääntyvän lainkaan kannustimen myötä, ja osa vastanneista yrityksistä ei vielä osannut ottaa kantaa verokannustimen vaikutuksiin. Kauppakamarikyselyyn vastasi noin 2 000 jäsenyritystä. 

”Kyselyn tulosten perusteella merkittävä osa yrityksistä suhtautuu T&K-toiminnan verokannustimeen positiivisesti ja valmistautuu lisäämään T&K-toimintaansa”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää. 

Näkymät T&K-toiminnan mahdolliseen kasvuun vaihtelevat yrityksen koon mukaan ja toimialoittain. Työntekijämäärältään pienistä yrityksistä noin 43 prosenttia katsoo verokannustimen kasvattavan T&K-toimintaa. Keskisuurista yrityksistä yli puolet ja suurista yrityksistä yli 60 prosenttia aikovat lisätä T&K-toimintaansa verokannustimen myötä.  

Toimialakohtaisesti tarkasteltuna positiivisin vastaanotto verokannustimelle tulee teollisuusyrityksiltä, joista noin 64 prosenttia uskoo kannustimen lisäävän T&K-toimintaa ainakin jonkin verran. Toisaalta myös palvelualoilla T&K-toiminnan lisäykseen uskoo 46 prosenttia yrityksistä, ja kaupan alallakin yli kolmannes. 

”Pitkäjänteisen T&K-toiminnan kannalta on tärkeää, että verokannustin säädetään pysyväksi. Hallituksen tulisi valmistella sellainen verokannustinmalli, että oikeus lisävähennyksen tekemiseen olisi mahdollisimman selvä ja vähennyksen vaatiminen hallinnollisesti yksinkertaista. Verokannustimen tulisi myös kohdella neutraalisti erilaisia yrityksiä ja toimintamalleja”, Kujanpää sanoo. 
 
Kauppakamarikysely tehtiin 6.-8.6.2022 ja siihen vastasi 1998 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Suomi on ottamassa ensi vuonna käyttöön tutkimus- ja kehitystyön verokannustimen. Kannustimen myötä yritykset saisivat vähentää ylimääräisen verovähennyksen T&K-kuluista, mahdollisesti esimerkiksi henkilökuluista ja alihankintakuluista.

Kategoriat:Talous, Verotus, Yrittäjyys, Emmiliina Kujanpää