Kauppakamarin vientijohtajakysely: Geopoliittinen turbulenssi vaikuttaa kannattavuuteen edelleen merkittävästi – Kiinan merkitys kauppakumppanina vähenemässä

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka. Kuva: Liisa Takala.

Kauppakamarien vientijohtajille suuntaaman kyselyn mukaan turbulenssi geopolitiikassa vaikuttaa yritysten kannattavuuteen edelleen merkittävällä tavalla. Jopa 93 prosenttia vastanneista arvioi geopoliittisen epävarmuuden ja siitä aiheutuvien häiriöiden syövän yrityksen kannattavuutta jollain tapaa. Vaikeasti ennakoitavan Kiinan merkitys yritysten kauppakumppanina on kyselyn mukaan vähenemässä. Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka painottaa, että geopolitiikan ymmärtäminen kuuluu nyt jokaisen yritysjohtajan työpöydälle.

Kauppakamarien vientijohtajakyselyyn vastanneista yrityksistä 93 prosenttia kertoo geopoliittisen epävarmuuden ja siitä aiheutuvien häiriöiden vaikuttavan yrityksensä kannattavuuteen jollain tapaa. 22 prosenttia merkittävästi, 49 prosenttia jonkin verran ja 22 prosenttia hieman.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakan mukaan geopolitiikan ymmärtäminen kuuluu nyt jokaisen yritysjohtajan ja hallituksen jäsenen työpöydälle.

“Valtioiden kauppakiistat, tukitoimet ja erilaiset vientikiellot ovat läsnä yritysten arjessa. Ne korostuvat erityisesti teknologiasektorilla. Yrityksille tämä tarkoittaa vähemmän avointa ja reilua kilpailua, enemmän kaupan esteitä. Maailmankaupan pirstoutuminen kasvattaa yritysten kustannuksia ja vaikuttaa yritysten kannattavuuteen”, sanoo Toivakka.

Kyselyn mukaan yritykset ovat varautuneet geopoliittisiin riskeihin esimerkiksi arvioimalla arvo- ja toimitusketjuja uudelleen (40%), lisäämällä poliittisten riskien arviointia yrityksille tärkeillä markkinoilla (37%), vahvistamalla tietoturvallisuutta (33%), aloittamalla viennin uusille markkinoille (30%) ja monipuolistamalla arvo- ja toimitusketjuja (29%)

”Yritysten on pohdittava nykyään huomattavasti enemmän kenen kanssa kauppaa voi käydä, keneltä voi ostaa ja miten kestävästi tuotteita on tuotettu. Monissa yrityksissä arviointityö toimitusketjujen kestävyydestä erilaisten riskien toteutuessa on käynnissä ja uusia kumppaneita haetaan uusista maista jatkuvasti. Vientiyritykset eivät pärjää ilman aktiivista tiedonhankintaa, sillä hereillä on oltava turbulenttisessa maailmantilanteessa jatkuvasti”, sanoo Toivakka.

27 prosenttia yrityksistä kertoo Kiinan merkityksen kauppakumppanina vähenevän

Vientiyrityksiltä kysyttiin myös Kiinan merkitystä kauppakumppanina. 27 prosenttia kertoo Kiinan merkityksen kauppakumppanina vähenevän hieman tai merkittävästi, 17 prosenttia kertoo Kiinan merkityksen joko kasvavan hieman tai merkittävästi ja 55 prosenttia kertoo merkityksen pysyvän ennallaan.

Toivakka korostaa, että Kiinaan liittyvien liiketoimintariskien arviointi ja erityisesti niiden hajauttaminen on suomalaisyrityksille nyt tärkeää. Kiina on kauppamahtina Suomelle kuitenkin merkittävä kumppani, jonka markkinoilla suomalaiselle osaamiselle on Toivakan mukaan erityisesti vihreän siirtymän toteutuessa valtavasti kysyntää.

”Monissa yrityksissä on otettu askelia tuotantoketjuihin liittyvien riskien hajauttamiseksi ja se on viesti, jota suomalaisyrityksille haluan painottaa. Kiertotalousmarkkinoiden odotetaan Kiinassa siirtyvän voimakkaaseen kasvuvaiheeseen lähivuosien aikana ja siellä kiinnostus on voimakasta liittyen terveysteknologiaan ja älykkäisiin terveyspalveluihin. On selvää, että ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää globaalia yhteistyötä, myös Kiinan kanssa”, Toivakka sanoo.

Kyselyssä yritykset arvioivat Yhdysvaltojen kiinnostuksen kauppakumppanina sen sijaan kasvavan vuonna 2023. Vastanneista 16 prosenttia arvioi kiinnostuksen kasvavan merkittävästi, 37 prosenttia jonkin verran ja 18 prosenttia hieman.

Vientiyritysten johtajille suunnattu kauppakamarikysely tehtiin 15.–17.5.2023. Kyselyyn vastasi 95 yritystä. Kysely lähetettiin merkittäville vientiä harjoittaville yrityksille eri puolille Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Kategoriat:Vienti, Lenita Toivakka