Kauppakamarit: Merenkulun väylämaksun poisto on välttämätöntä

Koronakriisi on korostanut Suomen riippuvuutta globaalista kaupasta ja toimivasta logistiikasta, erityisesti merikuljetuksista. Noin 90 prosenttia Suomen ulkomaankaupasta kulkee meriteitse. Yhtenä talouden elvyttämistoimenpiteenä kauppakamarit kannustavat hallitusta väylämaksun poistoon.

Globaalisti toimivat suomalaiset yritykset tutkivat huolellisesti toimintaympäristöjen eroja. Suomessa toimivat ulkomaankauppaa käyvät yritykset maksavat lisälaskua perusväylänpidosta väylämaksun muodossa, muiden logististen kustannusten päälle.

”Meriväylät ja niiden ylläpito ovat valtion perusinfraa, joiden ylläpito pitää rahoittaa valtion budjetista. Tällä hetkellä lasku lankeaa maksettavaksi lisäkustannuksena ulkomaankauppaa käyville yrityksille merikuljetusten yhteydessä”, sanoo Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood.

Kauppakamarit toteavat, että nyt on oikea aika luopua pistemäisestä veroluonteisesta maksusta, joka lisää yritysten kustannuksia ja heikentää entisestään takamatkaa markkinoille. Väylämaksujen keräämistä on perusteltu meriväylien ylläpitokustannuksilla kuten jäänmurrolla.

”Suomen valtion on kyettävä vastaamaan väyläinvestoinneista valtion hallinnoimilla väyläosuuksilla”, sanoo Wood.

Perusinfran ylläpito tulee kattaa valtion budjetista. Samoin kuin jäänmurron järjestäminen ja ylläpitäminen. Jäänmurtajat ovat liikennejärjestelmän perusinfraa, aivan samalla tavalla kuin muut liikenneväylät ja niiden ylläpito.

”Väylämaksun kerääminen ei ole kansantalouden näkökulmasta erityisen merkittävää. Sen poisto ei aiheuta isoa lovea valtion budjettiin. Väylämaksulla on kuitenkin merkitystä vientivetoisen ja merikuljetuksista riippuvaisen Suomen ulkomaankaupan kokonaisuuteen”, sanoo Wood.

Kauppakamarit korostavat, että kansallisesti asetetut maksut ja verot vaikuttavat myös yritysten sijoittautumispäätöksiin. Väylämaksu on täysin Suomen oma ratkaisu, jolla valitettavasti heikennetään Suomen logistista sijaintia nostamalla tarpeettomasti yritysten kustannuksia. On Suomen kilpailukyvyn etu, että meillä on käytössä muihin maihin nähden tasapuoliset ratkaisut, jotka edistävät yritysten ulkomaankaupan toimintaedellytyksiä ja meriliikenteen logistiikkaa.

Kategoriat:Liikenne, Päivi Wood