Keskuskauppakamari edistämässä naisten urapolkuja

Keskuskauppakamari suosittaa Minna Canthin ja tasa-arvon päivän hengessä yrityksille 17 teesiä naisjohtajuuden edistämiseksi.

Kuvituskuva: Pixabay

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan Keskuskauppakamarin tavoitteena on saada naisten osaaminen ja potentiaali täysimääräisesti yritysten ja yhteiskunnan käyttöön.

”Tavoite ei vielä täysin toteudu. Olemme julkaisseet 17 teesiä naisjohtajuuden edistämiseksi. Ne on suunnattu edistämään naisten etenemistä urapolullaan. Lisäksi ei pidä unohtaa naisjohtajien mentorointiohjelmaamme sekä lukuisia naisjohtajuuteen ja naisten asemaan työelämässä linkittyviä selvityksiämme”, hän sanoo.

Kansainvälisesti palkitun Keskuskauppakamarin naisjohtajien mentorointiohjelman tavoitteena on vauhdittaa osaavien naisten etenemistä yhtiöiden liiketoiminnan johtotehtäviin ja hallituksiin. Ohjelma on suunnattu etenkin keskijohdossa toimiville naisjohtajille, jotka haluavat kehittää osaamistaan tai pohtia uravaihtoehtojaan. Kantava ajatus on Romakkaniemen mukaan kannustaa aktiiviseen elinkeinoelämän toimintaan kiintiöiden sijasta.

”Seuraava mentorointiohjelma järjestetään vuonna 2020. Ohjelma on suunnattu etenkin keskijohdossa toimiville naisjohtajille, jotka haluavat kehittää osaamistaan tai pohtia uravaihtoehtojaan”, hän sanoo.

Vuotuinen Keskuskauppakamarin naisjohtajaselvitys on osa naisjohtajaohjelmaa. Edellisen selvityksen mukaan naisten määrä suomalaisten pörssiyhtiöiden johdossa on noussut ennätyslukuihin. Hallitusten jäsenistä naisia on 29 prosenttia, suurissa pörssiyhtiöissä 34 prosenttia. Toimitusjohtajista yhdeksän on naisia viime vuoden tapaan. Johtoryhmissä naisten osuus on noussut vuoden takaisesta 23 prosentista 25 prosenttiin. Kipupistekin löytyy, sillä naiset puuttuvat lähes tyystin pörssin suurimman toimialan, teollisuustuotteet ja -palvelut -sektorin liiketoimintajohdosta.

Keskuskauppakamarin naistenpäivän 2019 selvityksen mukaan naisten osuus yhtiön hallituksessa ei vaikuta naisten osuuteen yhtiön johtoryhmässä. Vaikka naisten osuus suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa on kansainvälisesti katsoen huippulukemissa, huomiota on syytä kiinnittää myös johtoryhmien kokoonpanoon ja yleisemmin naisten urapolkuun johtajina.

Tänä vuonna Keskuskauppakamari on selvittänyt myös ensimmäistä kertaa naisten osuutta PK-yritysten hallituksissa. Neljännes PK-yritysten hallituksen jäsenistä on naisia. Julkinen huomio on kohdistunut vain pörssiyhtiöihin, mutta PK-yritykset näyttävät löytävän naisia lähes yhtä hyvin hallitukseensa kuin pörssiyhtiöt. Suuremmat, vähintään 250 työntekijän PK-yritykset ovat jo varsin tasapuolisessa tilanteessa, kun niiden hallituksista 32 prosenttia on naisia. Luvut eivät juurikaan eroa pörssiyhtiöiden luvuista. Tiedot perustuvat kauppakamareiden PK-hallitusbarometriin, johon vastasi helmikuussa 1100 yritystä eri puolilta Suomea. PK-barometri julkaistaan kokonaisuudessaan 20.3.2019.

Myöhemmin keväällä julkaistaan vuoden 2019 tiedot naisista pörssiyhtiöiden hallituksissa. Vuonna 2018 nimitetyistä hallituksen jäsenistä peräti 29 prosenttia oli naisia. Koskaan aiemmin suomalaisten pörssiyhtiöiden historiassa naisten osuus hallituspaikoista ei ole ollut yhtä suuri.

”Itsesääntely toimii ja kehitys on oikeansuuntainen, mutta paljon on vielä tehtävää”, sanoo Romakkaniemi ja siteeraa Minna Canthia: ”Naiskysymys ei ole vain naiskysymys, vaan ihmiskunnan kysymys!”

Lisätiedot:

17 keinoa edistää naisjohtajuutta