Keskuskauppakamari: Eduskunnan tulee palauttaa hallituksen sote-esitys takaisin valmisteluun – Yrityksillä oltava suurempi rooli palveluiden tuottamisessa

Hallituksen esitys sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseksi on johtamassa kustannusten kasvuun eikä kustannusten kasvun hillitsemiseen kuten on tavoitteena. Esitetty malli ei myöskään paranna sote-palveluiden laatua tai yhdenvertaisuutta, eikä siten mahdollista uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Eduskunnan tulee palauttaa hallituksen sote-esitys takaisin valmisteluun, vaatii Keskuskauppakamari. 

Keskuskauppakamarin mukaan esityksen suurin ongelma on julkisen sektorin liian vahva monopoli sote-palveluiden tuottamisessa. 

”Tuottavuus ja tehokkuus eivät kasva, jos julkista tuotantoa suojellaan perusteettomasti kilpailulta. Yritykset tulee ottaa esitettyä vahvemmin mukaan sote-palveluiden tuottamiseen. Yritykset eivät ole nykytilan ongelma vaan osa ratkaisua”, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola 

”Suomessa toimii yli 18 000 yksityisen sektorin sote-alan yritystä. Yhteistyö yritysten ja julkisen sektorin välillä sote-palveluiden tuottamisessa on jo nyt laajaa ja tiivistä. Nyt yritysten mahdollisuuksia tuottaa julkisia sote-palveluita heikennetään, vaikka tuottavuuden ja laadun parantamiseksi yritysten roolia pitäisi kasvattaa”, Sipola jatkaa. 

Keskuskauppakamarin mukaan esityksessä vaaditaan hyvinvointialueita ylläpitämään liian laajaa omaa palvelutuotantoa ja henkilöstöä.  

”Julkisen sektorin ei ole järkevää tuottaa kaikkia sote-palveluita itse. Palveluiden järjestäjä ja tuottaja tulisi erottaa. Lisäksi sote-palveluiden kustannuksista tulisi tehdä läpinäkyviä ja vertailtavia yhteisellä kustannusten laskentamallilla”, Sipola sanoo. 

Keskuskauppakamarin arvion mukaan esitys ei myöskään anna hyvinvointialueille riittävästi valtaa päättää järjestämisvastuullaan olevien sote-palvelujen tuotantotavasta.  

”Sosiaali- ja terveysministeriö valvoo, että hyvinvointialueet tuottavat palveluita itse ja että heillä on tarpeeksi omaa henkilöstöä vuokratyövoiman sijaan. Tällainen malli johtaa valtavaan tehottomuuteen. Se tarkoittaa myös yksityisen ja julkisen sote-sektorin kehityksen irtaantumista toisistaan, eriarvoisuuden lisääntymistä ja terveysvakuutusten määrän kasvua”, Sipola sanoo. 

Keskuskauppakamarin mukaan sote-uudistuksella on suuri merkitys julkisen talouden tasapainottamisessa, eikä nopeasti velkaantuvalla ja ikääntyvällä Suomella ole varaa jättää tilaisuutta käyttämättä. Euroopan komissio on arvioinut, että Suomi voisi vakauttaa talouttaan sote-uudistuksen avulla 4-5 miljardia euroa. 

”Hallitus on nyt itsekin myöntänyt, että esitetyllä uudistuksella ei tulla hillitsemään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kasvua. Kun esitys ei myöskään paranna asiakkaan näkökulmasta palveluiden saatavuutta tai laatua, ei uudistusta ole järkeä toteuttaa esitetyllä mallilla”, Sipola sanoo. 

Keskuskauppakamari julkaisi kesäkuussa oman mallinsa, kuinka sote-uudistus tulisi toteuttaa. Lue Tuottavuutta parantava sote -julkaisu täältä. 

Sipola Johanna

Johanna Sipola

Varatoimitusjohtaja; johtaja, vaikuttaminen ja kilpailukyky

+358 50 352 1172

Kategoriat:Sote, Johanna Sipola