Keskuskauppakamari: Toimintojen jatkuvuus turvattava poikkeusoloissa

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Roni Rekomaa

Keskuskauppakamari julkaisi tänään omat päivitetyt suosituksensa yritysten ja organisaatioiden toimintamalleiksi koronaviruksen aiheuttamien huolien ja poikkeuksellisen tilanteen johdosta. Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kuitenkin painottaa, että yrityksissä ja organisaatioissa on mietittävä sen ohella mitä ei saa tai voi tehdä, myös ja varsinkin sitä mikä pitää ja miten voidaan tehdä poikkeusoloissa.

”Jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa on syytä olla viimeistään nyt käytössä tai valmiina toimintamallit, joilla ydintoiminnot turvataan kaikissa tilanteissa ja muutkin toiminnot pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti yllä myös poikkeustilanteissa”, Romakkaniemi muistuttaa.

Keskuskauppakamarin mukaan ihmisten terveys ja taudin leviämisen estäminen ovat luonnollisesti tärkein tavoite tällä hetkellä. Mutta yhtä aikaa on suunniteltava ja toimittava niin, että mahdollisimman moni yritys ja organisaatio voisi toimia niin normaalisti kuin pystyy myös varotoimenpiteiden ollessa voimassa ja mahdollisissa poikkeustilanteissa, joissa esimerkiksi henkilöstöä sairastuu tai arvoketjujen ja kriittisten toimintojen suhteen on toimintavaikeuksia.

”Sen ohella, että mietitään mitä ei voida tehdä, pitäisi yrityksissä ja organisaatioissa olla mietittynä, mitä tehdään kaikissa tapauksissa ja miten suoriudutaan mahdollisimman normaalisti poikkeustilanteissa”, Romakkaniemi sanoo.

Keskuskauppakamarin ja kauppakamareiden osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että turvaamme vientikauppaa käyvien yritysten viennin ja tullauksen kannalta välttämättömät, vaadittavat ulkomaankaupan asiakirjat kaikissa olosuhteissa. Kauppakamarit ovat tehneet varasuunnitelmat eri tilanteita varten ja varautuneet eri tavoin myös näissä palveluissa koronaviruksen aiheuttamiin haasteisiin.

Keskuskauppakamari on tänään päivittänyt ohjeistuksensa yrityksille ja organisaatioille liittyen koronavirukseen ja sen mahdollisesti aiheuttamiin poikkeustilanteisiin niiden toiminnassa. Ohjeistus on vapaaehtoisesti sovellettavissa yritysten ja organisaatioiden toimintaan. Ohjeistusta päivitetään tilanteen kehittymisen ja viranomaisohjeiden mukaan.

————————————————————————————-

LISÄTIETOJA: KESKUSKAUPPAKAMARIN OHJEET YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE LIITTYEN KORONAVIRUKSEEN JA SEN MAHDOLLISESTI AIHEUTTAMIIN POIKKEUSTILANTEISIIN

Maailman terveysjärjestö on eilen 11.3.2020 julistanut koronaviruksen pandemiaksi. Tämän vuoksi tarkennamme aikaisemmin annettua ohjeistusta koronavirukseen liittyen.

Tätä ohjeistusta päivitetään tarvittaessa tilanteen kehittyessä ja viranomaisohjeiden päivittyessä.

RISKIENHALLINTA

1. Eri toimintojen jatkuvuudesta poikkeusoloissa on syytä tehdä suunnitelma, aloittaen elintärkeistä toiminnoista ydintoimintoihin ja siitä mahdollisimman normaalin toiminnan jatkamiseen myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.

2. Varmistaa kaikkien järjestelmien toimivuus siinäkin tilanteessa, että etätyötä tehdään laajamittaisesti.

3. Tarpeeksi monipolvisesta sijaistamisjärjestelyistä on syytä sopia ennalta.

MATKUSTAMINEN

1. Ulkomaan työmatkoja on syytä välttää toistaiseksi.

2. Myös kotimaan matkustaminen on syytä rajoittaa minimiin.

3. Jos työntekijä palaa epidemia-alueelta työ- tai vapaa-ajan matkalta, on työpaikalle saapumista vältettävä vähintään viikko, viranomaisohjeistuksen mukaisesti tarvittaessa pidempään.

4. Muilta alueilta palattaessa paluun yhteydessä on erityinen syy käyttää mahdollisuuksia etätyöhön hyväksi muutaman päivän ajan.

KOKOUKSET

1. Ei välttämättömät kokoukset kannattaa siirtää tai peruuttaa.

2. Välttämättömien kokousten osalta ne on pyrittävä järjestämään etänä tai ainakin mahdollistaa. osallistuminen etänä.

TAPAHTUMAT, TILAISUUDET JA KOULUTUKSET

1. Ei välttämättömät tilaisuudet on syytä peruuttaa tai siirtää myöhempään ajankohtaan.

2. Tarpeellisiin ja välttämättömiin tilaisuuksiin on syytä hakea varapäivät vähintään kahden kuukauden päähän ja kommunikoida ne jo osallistujille ennalta. Lähempänä tilaisuutta ilmoitetaan virnaomaisohjeiden ja sen hetkisen harkinnan mukaan, pidetäänkö tilaisuus suunnitellusti vai siirretäänkö varapäivälle.

3. Minimoidaan ulkopuolisiin koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuminen oman henkilöstön osalta.

2. Suositaan pakollisissa ja tarpeellisissa kokouksissa etäyhteyksien välityksellä osallistumista.

TYÖPAIKALLA TOIMIMINEN

1. Huolehdimme siisteydestä, puhtaudesta ja hygieniasta.

2. Vältämme kättelyä ja lähikontakteja.

3. Käsihygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.

4. Suosimme etätöitä maksimaalisesti.

SAIRASTUMINEN

1. Työpaikalle ei saa tulla sairaana. Pienemmistäkin oireista tulee jäädä kotiin.

2. Työpaikalla ja yrityksissä kannattaa sopia, että työntekijä voi olla omalla ilmoituksella sairauspoissaolona pois viisi päivää.

JOS EPÄILET KORONAVIRUSTARTUNTAA, TOIMI NÄIN:

Jos epäilet sinulla olevan koronatartunta, pysy kotona ja soita terveyspalvelujen neuvontaan. Älä mene spontaanisti päivystykseen tai lääkärin tai hoitajan vastaanotolle, sillä jos menet, se voi tarkoittaa, että kyseessä oleva lääkäri tai hoitaja on seuraavat 2 viikkoa karanteenissa ja poissa hoitotyöstä.

Työterveysasiakkaana ota yhteyttä aina ensisijaisesti puhelimitse tai etänä työterveyden koronavirusneuvontalinjaan tai muuhun yhteyspisteeseen.

Ota puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseen tai terveydenhuollon päivystykseen, jos

• sinulla on kuume- ja hengitystieoireita JA

• olet ollut tekemisissä koronavirusinfektioon sairastuneen henkilön kanssa TAI

• olet itse oleskellut tartunta-alueella.

• epäilet tartuntaa, mutta olet oireeton ja haluat keskustella tilanteestasi.

Juho Romakkaniemi

Juho Romakkaniemi

Toimitusjohtaja

+358 40 050 5269

Kategoriat:Koronakriisi, Juho Romakkaniemi