Keskuskauppakamarin liikennevaliokunta on vaikuttanut liikenteen murroskohdassa, työ jatkuu ensi vuonna

Toimiva liikennejärjestelmä ja sujuvat logistiikkaketjut ovat Suomen kilpailukyvyn edellytys. Keskuskauppakamarin liikennevaliokunnan tavoitteena on, että liikennejärjestelmä palvelee yritysten, alueiden ja koko Suomen kilpailukykyä.

Hallituskauden aikana liikennejärjestelmä, säätely ja hallinto ovat olleet vahvassa muutoksessa. Nykyinen liikennevaliokunta on vaikuttanut muun muassa parlamentaarisen liikennetyöryhmän esityksiin, liikenne- ja maankäyttöasioiden kokonaisuuteen hallintouudistuksissa, kilpailua lisäävään ja lupakäytäntöjä keventävään liikennepalvelulakiin sekä liikenteen pitkäjänteistä kehittämistä ja palvelutasoajattelua edistävään runkoverkkoon. Valiokunnan kannoilla on ollut vaikutus siihen, että merenkulun väylämaksun puolitusta jatketaan ja lentoliikenteen valvontamaksua alennetaan. Vuonna 2018 liikenteestä on annettu 16 lausuntoa. Monta asiaa on saatu eteenpäin, mutta työ jatkuu ensi vuonna erityisesti hallitusohjelmaan vaikuttamalla.

Keskuskauppakamarin valtuuskunta on hyväksynyt valiokunnan kokoonpanon kaudelle 2019-2020

Rauman sataman toimitusjohtaja Hannu Asumalahti luotsaa valiokuntaa professori Jorma Mäntysen jälkeen. Valiokunnan varapuheenjohtajana jatkaa aluejohtaja Aila Orabi Postilta. Valiokunnassa on edustettuina laajasti eri liikennemuodot ja liikennettä käyttävät toimialat kuten kaupan ala ja metsäteollisuus. Valiokunnan uusia jäseniä kaudella 2019-2020 ovat Timo Koskinen (Finnair Oy), Jyri Kuivala (Savon Kuljetus Oy), Juha Länsiö, (Länsiö Logistiikka Oy), Christian Ramberg (Turun satama Oy), Maisa Romanainen (VR Group), Eija Rossi (HaminaKotka satama Oy) ja Ari Schiestl (Wärtsilä Finland Oy).

Keskuskauppakamarin liikennevaliokunta 2019-2020

Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Hannu Asumalahti, Rauman satama Oy
Varapuheenjohtaja: aluejohtaja Aila Orabi, Posti Oy

Toimitusjohtaja Ville Haapasaari, Helsingin Satama Oy
Director Land Services Finland & NE Europe Timo Hatva, Stora Enso Oyj
Tuotantojohtaja Jouni Jaakola, Inex Partners Oy
Manager, market access and aviation policy Timo Koskinen, Finnair Oy
Toimitusjohtaja Jyri Kuivala, Savon Kuljetus Oy
Director Real Estate Services Markku Linnamäki, Stockmann Oyj
Toimitusjohtaja Kimmo Mäki, Finavia Oyj
Toimitusjohtaja Risto Pekola, Pekolan liikenne Oy
Hallituksen puheenjohtaja Petri Lempiäinen, Fenniarail Oy
Toimitusjohtaja, yrittäjä Juha Länsiö, Länsiö Logistiikka
Toimitusjohtaja Christian Ramberg, Turun satama Oy
Matkustajaliikennejohtaja Maisa Romanainen, VR Group
Kaupallinen johtaja Eija Rossi, HaminaKotkan satama Oy
SCM ja logistiikkajohtaja Mika Salmijärvi, Kesko RT
Logistiikkajohtaja Jussi Sarvikas, UPM-Kymmene Oyj
Logistiikkajohtaja Ari Schiestl Wärtsilä Finland Oy
Yhteiskuntasuhdejohtaja Jari Voutilainen, Metsä Group
Liikennevaliokunnan vaikuttamistyötä koordinoi sihteeristö, johon kuuluvat liikenteen asiantuntija Kaisa Saario, Keskuskauppakamari, maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö Tiina Pasuri, Helsingin seudun kauppakamari sekä logistiikkapäällikkö Outi Nietola, Metsäteollisuus ry.

Lisätietoa valiokunnan toiminnasta ja vaikuttamisesta:

Liikenteen asiantuntija Kaisa Saario

kaisa.saario@chamber.fi ja 040-561 3597.