Kysely: itsesääntely tehokkaampaa kuin lainsäädäntö

Kuva: Pixhill.

Elintarvikeketjun kauppatapoja on hiottu kuntoon itsesääntelyn keinoin lähes neljän vuoden ajan. Alan toimijoiden keskuudessa tehty kysely vahvistaa, että itsesääntelyllä on ollut vaikutusta yritysten toimintaan. Kyselyyn vastanneista lähes 60 prosenttia katsoo alan itsesääntelyn toimivan.

Keskuskauppakamarin yhteydessä toimivan elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan tekemään kyselyyn vastasi keväällä yhteensä 58 elintarvikeketjun toimijaa. Kyselyssä selvitettiin muun muassa sitä, onko itsesääntelyllä ollut vaikutusta elintarvikeketjun kauppatapoihin.

Lähes 60 prosenttia vastaajista katsoo, että itsesääntely on ollut kohtuullisen, hyvin tai erinomaisen tehokasta. Lautakunnan juridisen osaamisen nähdään lisäävän sen uskottavuutta.

Lähes puolet vastaajista vastasi, että lautakunnan lausunnoilla ja suosituksilla on ollut vaikutusta yritysten toimintaan. Vastauksissa myös todetaan, että jo lautakunnan olemassaolo on omiaan vaikuttamaan siihen, että toimijat huomioivat aktiivisemmin hyvän kauppatavan periaatteet. Lähes 60 prosenttia katsoo alan itsesääntelyn toimivan.

“Yksi vastaajista tiivisti käsityksensä lautakunnasta toteamalla, että itsesääntely on selkeästi lainsäädäntöä tehokkaampi tapa kehittää reaalielämän kauppakäytäntöjä”, kertoo lautakunnan puheenjohtaja professori Kari Hoppu.

Lautakunnan ammattitaitoon luotetaan

Annettujen vastausten perusteella sidosryhmät ovat tyytyväisiä Keskuskauppakamarin yhteydessä toimivaan lautakuntaan. He luottavat sen asiantuntemukseen ja puolueettomuuteen. Lisäksi noin 75 prosenttia vastaajista katsoo, että lautakuntaa on helppo lähestyä.

Lähes puolet vastaajista kertoo tuntevansa lautakunnan toiminnan hyvin. Toisaalta noin 60 prosenttia vastaajista katsoo, että he eivät ole saaneet riittävästi tietoa lautakunnan toiminnasta.

Suurin osa vastaajista tietää, että lautakunnalta voi pyytää ennakkolausuntoa. Vastaajat tuntevat myös erinomaisen hyvin sen, että lautakunnalle voi sähköpostilla anonyymisti lähettää tietoa alan kauppatapoihin liittyvistä epäkohdista.


Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta lyhyesti:

Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on elinkeinoelämän itsesääntelytoimielin. Lautakunta edistää hyvän kauppatavan mukaisia menettelytapoja elintarvikeketjussa. Lautakunta voi antaa lausuntoja hyvän kauppatavan noudattamisesta ja se voi puuttua havaitsemiinsa epäkohtiin elintarvikeketjussa antamalla yleisiä suosituksia.

Lisäksi lautakunnalla on elintarvikemarkkinalaissa (1121/2018) säädetty rooli. Lain mukaan elintarvikemarkkinavaltuutetun on ennen suosituksensa antamista pyydettävä ensin lausuntoa elintarvikeketjun kauppatapalautakunnalta.

Lautakunnan toimintaa rahoittavat Elintarviketeollisuusliitto ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry ja Päivittäistavarakauppa ry. Lautakunta toimii Keskuskauppakamarin yhteydessä.

Tarkempaa tietoa kyselyn tuloksista löytyy lautakunnan verkkosivuilta: https://kauppakamari.fi/palvelut/elintarvikeketjun-kauppatapalautakunta/ajankohtaista/

Paloranta Paula

Paula Paloranta

pääsihteeri

+358 50 548 0236

Kategoriat:Lautakunnat, Markkinointi, Paula Paloranta